Zakończył się II semestr działającego przy WSIiZ, Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

W spotkaniach EUD uczestniczyło 120 uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej. Z finałowym testem najlepiej poradził sobie Maciej Ferenc, w nagrodę otrzymał iPad.

Na ostatnich zajęciach II semestru młodzi studenci pisali test składający się z 15 pytań sprawdzających wiedzę ekonomiczną zdobytą podczas zajęć. Ich tematyka dotyczyła m.in. wspólnej waluty Euro, podziwianych firm świata i życia produktu. Uczestnicy EUD dowiedzieli się też, jakie cechy powinien posiadać młody kierownik projektu i idealny lider grupy. Wszyscy absolwenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymali dyplomy i upominki od uczelni.

Sukces EUD

– Z ogromnym zadowoleniem i satysfakcją podsumowujemy I edycję, czyli II semestry Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Zainteresowanie zajęciami przerosło nasze oczekiwania. Liczba chętnych kilkakrotnie przekroczyła liczbę miejsc. Już w pierwszych dniach naboru mieliśmy komplet uczestników – informuje Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przy której działa EUD.

To pokazuje, że uczniowie i ich rodzice chcą pogłębiać wiedzę ekonomiczną w ciekawy sposób. Jest to również kolejny, wyraźny sygnał, że mieszkańcy Podkarpacia postrzegają WSIiZ jako prestiżowy ośrodek akademicki, w którym chcą kształcić swoje dzieci i to już na poziomie edukacji szkolnej.

Od września zapisy na kolejną edycję EUD

– Od października organizujemy kolejną edycję EUD. Do udziału zapraszamy 120 uczniów. Zapisy będziemy prowadzić od września. Jeśli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc, uczestnicy będą rekrutowani w drodze losowania – informuje Urszula Pasieczna.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy powstał z inicjatywy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Rzeszów jest jednym z 7 polskich miast, które biorą udział w tej inicjatywie. EUD prowadzone jest w ośrodkach akademickich w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach i Lublinie. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Semestr obejmuje sześć interaktywnych spotkań trwających 2 godziny lekcyjne w formie wykładów i warsztatów, w których dzieci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych lub specjalistów ds. marketingu. Zajęcia kończą się prezentacją efektów pracy warsztatowej, a cały semestr kończy się testem wiedzy.

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksperci EUD prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość, biorą udział w konkursach edukacyjnych. Najlepsi są nagradzani. Mają też swoje pismo „Ekonopedia”.

W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.

Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat honorowy.

Przeczytaj, co o EUD piszą media:

rzeszow.gazeta.pl
rzeszow4u.pl
najlepszeuczelnie.edu.pl
hej.rzeszow.pl
rzeszow360.pl