Eksperci Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie ocenili projekt pt. „Restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016 – 2019”, publikacja dr Ulyany Zaremby została zaklasyfikowana do finansowania w ramach programu „Doskonała Nauka – moduł: wsparcie monografii naukowych”.