Międzynarodowy zespół badawczy złożony z pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,  Uniwersytetu Łódzkiego,  Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina oraz Université de Montréal zrealizuje projekt naukowy pt. „Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności.” Początek realizacji badań już 16 stycznia br.  

Dzięki uzyskanemu pod sam koniec 2022 roku Grantowi Interwencyjnemu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej możemy rozwinąć inicjatywę, której początki sięgają zeszłego roku – mówi dr Iwona Leonowicz-Bukała, zastępczyni kierownika badań. Mowa o projekcie pt. „Gość-inność. Uwarunkowania polskiej pomocy dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy na przykładzie województwa podkarpackiego”, który pracownicy WSIiZ, wraz z grupą studentów, zrealizowali wiosną i latem 2022 r. Badanie obejmowało wywiady wśród Polaków i Polek, którzy zdecydowali się ugościć ukraińskich uchodźców. Pozyskany ze środków zewnętrznych grant pozwala nam kontynuować te badania i przeprowadzić wywiady z grupą szczególnie narażoną na zranienie, czyli samymi uchodźczyniami i uchodźcami – mówi dr Kamil Łuczaj, kierownik projektu.

Dotychczas badania prowadzono w Rzeszowie i jego najbliższych okolicach, dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie rozszerzenie badań również na Kraków i realizacja analizy porównawczej. Te dwa miasta różni nie tylko liczba mieszkańców czy możliwości dla przybyszy – województwo podkarpackie jest województwem recepcyjnym, co oznacza, że osoby przekraczające granicę powinny je opuszczać i jechać dalej – np. do Krakowa czy innych polskich miast. Nie zawsze tak się jednak działo – dla badaczy ciekawe jest m.in. to, jakie warunki przyczyniły się do tego, że część osób z Ukrainy została jednak w pasie przygranicznym. Inne kwestie poruszane w badaniu będą dotyczyć podróży do Polski, warunków, w jakich badani przebywali w naszym kraju, oraz trudności, jakie napotkali.

Rozmowy będą prowadzone w ojczystym języku respondentów. Ze względów etycznych i w celu efektywniejszej realizacji naszych założeń badawczych, nawiązaliśmy współpracę z Charkowskim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Karazina i w większym, polsko-ukraińskim zespole, wkrótce rozpoczniemy dalsze badania. Grant NAWA pozwala naukowo rozpoznać bardzo aktualny temat, który jest dla mnie ważny również z przyczyn osobistych – dodaje dr Kamil Łuczaj.

Kwota dofinansowania badań wynosi 147 920,00 złotych. Szczegółowe wyniki projektu, w tym publikacje naukowe, będzie można znaleźć na portalu ResearchGate.