Na ten moment czekają wszyscy absolwenci – uroczystość Graduacji kolejnych absolwentów WSIiZ zbliża się wielkimi krokami. 28 października br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów licencjackich oraz magisterskich na ścieżkach polsko i anglojęzycznych. Serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów WSIiZ.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbędzie się w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej w auli KM8:

  • godz. 10.00 – Graduacja absolwentów studiów I stopnia,
  • godz. 14.00 – Graduacja absolwentów studiów II stopnia.

Graduacja będzie znakomitą okazją do ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych oraz uhonorowania najzdolniejszych absolwentów WSIiZ. Podczas uroczystości Władze Uczelni wręczą absolwentom dyplomy i listy gratulacyjne.

Nie trzeba zatem nikogo przekonywać, że Graduacja we WSIiZ to prawdziwe święto. Absolwenci ubierają togi i birety. Uroczysta oprawa, wspólne wykonanie meksykańskiej fali, sesja fotograficzna, szampan, poczęstunek – to tylko niektóre elementy tej wyjątkowej uroczystości. W czasie spotkania, absolwenci otrzymają również pamiątkowy biret. Specjalnie dla nich, przygotowana zostanie również niespodzianka przez Klub Absolwenta.

Do udziału w Graduacji, zapraszamy także Rodzinę i Przyjaciół tegorocznych absolwentów.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Przypominamy, że warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów w WSIiZ podczas uroczystej GRADUACJI jest:

  1. uzyskanie oceny pozytywnej na egzaminie dyplomowym,
  2. rejestracja uczestnictwa w Graduacji za pośrednictwem formularza internetowego: www.wsiz.edu.pl/graduacja2017 – do 22 października br.
  3. odebranie w Dziekanacie odpisów dyplomu wraz z suplementem do dyplomu – do 22 października br. Osoby, które nie rozliczą się w Dziekanacie, zachęcamy również do uczestnictwa w Graduacji – wówczas otrzymają z rąk Władz Uczelni list gratulacyjny.
  4. w przypadku osób, które przed Graduacją odbiorą oryginał dyplomu z Dziekanatu, a chcą uczestniczyć w Graduacji, prosimy o dostarczenie dyplomu do pok. RA 205 w terminie do 22 października br. (ul. Sucharskiego 2, II piętro; tel. 178661254/178661401).

Uczestnictwo w uroczystości jest nieodpłatne. Absolwenci powinni przybyć około 45 minut przed rozpoczęciem Graduacji. W celu przygotowania się do uroczystości, absolwenci powinni zgłosić się do punktu rejestracyjnego, następnie do szatni po odbiór togi i biretu. W przypadku rezygnacji z udziału w Graduacji, uprzejmie prosimy o email do dnia 20 października br. na adres bow@wsiz.edu.pl, w tytule wpisując GRADUACJA – REZYGNACJA.

Po raz pierwszy, podczas Graduacji zostaną wręczone nagrody laureatom „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową im. prof. Jana Winieckiego”.
Konkurs jest adresowany do studentów WSIiZ, którzy obronili pracę dyplomową dotyczącą problematyki ekonomicznej, społecznej lub stosowania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce. Tematy prac zgłaszanych do konkursu dotyczą obszarów: makroekonomicznych aspektów rozwoju gospodarczego Polski i świata, międzynarodowej wymiany gospodarczej, funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych, nowatorskich rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości, rozwoju potencjału społecznego (w tym: kapitał społeczny, bezpieczeństwo społeczne, dziedzictwo kulturowe). Prace dyplomowe oceniane są według kryteriów:
– zgodność z problematyką konkursu,
– innowacyjnością charakteru podejmowanych zagadnień,
– twórczym charakterem pracy,
– nowatorstwo przyjętych metod badawczych,
– możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy.

Korzystając z okazji, już dziś pragniemy serdecznie zaprosić tegorocznych absolwentów WSIiZ do członkostwa w Klubie Absolwenta WSIiZ. W celu uzyskania tego statusu, wystarczy zarejestrować się w serwisie www.absolwent.wsiz.pl. Członkostwo w Klubie Absolwenta WSIiZ jest bezpłatne i gwarantuje wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, m.in.: specjalistyczne szkolenia, zniżki na studia podyplomowe WSIiZ, spotkania z pracodawcami, dostęp do bazy ofert pracy Biura Karier WSIiZ. Przynależność do Klubu Absolwenta pozwoli nam na utrzymanie wzajemnego kontaktu i bieżące informowanie o ważnych wydarzeniach organizowanych przez naszą Uczelnię, z myślą o absolwentach WSIiZ.

RELACJA Z OSTATNIEJ GRADUACJI WSIiZ