Na ten dzień czekali z niecierpliwością tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia ścieżek polskojęzycznych i anglojęzycznych. W sobotę 28 października 2017 roku, w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie-Kielnarowej, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów – Graduacja.

Uroczystość otworzył Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr Wergiliusz Gołąbek, który także przywitał przybyłych gości. W swoim przemówieniu Rektor podkreślił, iż uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, czy magistra poszczególnych kierunków, jest pewnym zobowiązaniem i wyzwaniem do tego aby być mistrzem, ale nie tylko w zakresie osiągniętych kompetencji, ale również być nauczycielem szeroko pojętego życia. Rektor Gołąbek zwracał uwagę na to, by z dniem graduacji nie zrywać więzi z uczelnią.

Państwo z perspektywy czasu na pewno docenicie nie tylko fakt, że uczelnia dołożyła wszelkich starań, żebyście mogli w sposób znakomity, poruszać się w obszarze rynku pracy, co dzisiaj jest bardzo istotne, ale również to, że zostaliście wyposażeni w różnego rodzaju kompetencje – zwrócił się do tegorocznych absolwentów Rektor Gołąbek.

„Nadaję Wam tytuł licencjata, inżyniera i magistra”

Na mocy prawa nadanego mi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaję Wam tytuł licencjata, inżyniera i magistra, ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami – tymi słowami Rektor Wergiliusz Gołąbek rozpoczął wręczanie dyplomów.

Jako pierwsi odebrali je „Absolwenci Roku”. Władze Uczelni przyznały bowiem nagrody dla najlepszych absolwentów danego kierunku studiów. Najlepsi absolwenci są wyłaniani spośród osób, które osiągnęły nie tylko wysokie wyniki w nauce, czyli znajdują się w pierwszej dziesiątce osób z najwyższą średnią ocen na kierunku i uzyskały ocenę 5.0 na dyplomie ukończenia studiów. Są to także absolwenci, którzy mogą pochwalić się wyjątkową aktywnością na polu naukowym, artystycznym oraz sportowym. Uroczystość wręczenia nagród poprowadził Prorektor WSIiZ ds. Nauczania dr Andrzej Rozmus.

Tytuł „Absolwenta Roku” otrzymali: Polina Andrushko (Filologia I stopnia), Maksim Bidziura (Administracja I stopnia), Konrad Bosak (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia), Dawid Burczyk (Zdrowie publiczne II stopnia), Vladyslav Dmytriuk (Ekonomia – ścieżka anglojęzyczna I stopnia), Diana Dubenska (Turystyka i rekreacja I stopnia), Uliana Hoian (Kosmetologia I stopnia), Marcin Leja (Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia), Yuliia Mykhailiuk (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia), Gulzhahan Oraz (Informatyka i ekonometria ścieżka anglojęzyczna I stopnia), Karolina Palimąka (Ekonomia II stopnia), Bogdan Piasecki (Administracja II stopnia), Sylwia Semer (Finanse i rachunkowość I stopnia), Małgorzata Srebro-Sutkowska (Informatyka II stopnia), Mykola Voronin (Dietetyka I stopnia).

Konkurs im. Prof. Jana Winieckiego

Podczas Graduacji studiów II stopnia, po raz pierwszy w historii WSIiZ wręczono nagrodę laureatce Konkursu im. Prof. Jana Wineckiego na najlepsza pracą dyplomową – Karolinie Palimąka. Laureatka otrzymała nagrodę za pracę pt. „Postawy studentów wobec przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie”, której promotorem była prof. dr hab. Anna Nowakowska.

Konkurs ten jest adresowany do studentów WSIiZ, którzy obronili pracę dyplomową dotyczącą problematyki ekonomicznej, społecznej lub stosowania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce. Konkurs został ustanowiony na cześć śp. Profesora Jana Winieckiego, wybitnego polskiego ekonomisty i Profesora Honorowego WSIiZ w Rzeszowie.

Klub Absolwenta zaprasza

Na kwestię utrzymywania relacji po studiach zwróciła uwagę przedstawicielka Klubu Absolwenta Lidia Lejko, która zachęcała do rejestrowania się w serwisie internetowym absolwent.wsiz.pl. Pani Lejko podkreśliła, że dzięki rejestracji w Klubie absolwenci będą na bieżąco z inicjatywami, jakie przygotowuje dla nich WSIiZ. Wcześniej oraz podczas uroczystości, każdy z absolwentów otrzymał Kartę Klubu Absolwenta. Karta ta, po rejestracji w serwisie, uprawnia m.in. do korzystania z szerokiej gamy ofert specjalnych stworzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz przez firmy współpracujące z uczelnią.

Graduacja we WSIiZ to prawdziwe święto

Graduacja we WSIiZ to prawdziwe święto. Absolwenci ubrani są w togi i birety – birety są od tego dnia własnością absolwentów. Uroczysta oprawa, sesja fotograficzna, szampan, poczęstunek – to tylko niektóre elementy Graduacji.

Bardzo się cieszę, że uczelnia w tak uroczystym tonie pożegnała swoich absolwentów. Z pewnością zdjęcia, biret zyskają po latach na wartości i będą stanowić niezwykłe wspomnienia czasów studenckich – podkreśla Konrad Bosak, tegoroczny absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Zebrani usłyszeli podczas uroczystości hymn „Gaude Mater” oraz pieśń „Gaudeamus Igitur”. Spotkanie uświetniły również występy studentek WSIiZ, laureatek wielu konkursów artystycznych – Anny Baiol oraz Diany Dubenskiej. Graduację poprowadził Szymon Taranda z Działu Marketingu WSIiZ.

Graduację zakończył tradycyjny rzut biretów, a toastom i gratulacjom nie było końca.

Gościem honorowym uroczystości był Rektor Uniwersytetu w Macedonii prof. Ninoslav Marina. W uroczystości wzięli udział również Prezydent WSIiZ prof. Tadeusz Pomianek, Wice Prezydent dr Andrzej Szelc, Dziekani Wydziałów, Prodziekani poszczególnych kierunków, nauczyciele akademiccy oraz opiekunowie grup wykładowych.

Ponadto z zaproszenia do udziału w Graduacji bardzo licznie skorzystali członkowie Rodzin i Przyjaciele graduowanych.

Obszerną galerię zdjęć już niebawem będzie można zobaczyć w serwisie absolwent.wsiz.pl (po zalogowaniu).

Zobacz film z wydarzenia
Zobacz wybrane zdjęcia z Graduacji