Przedstawiciele polskiego środowiska naukowego oraz praktycy aktywni w sektorze gospodarki wezmą udział w II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego. Konfefencja odbędzie się w dniach 2-3 czerwca w kampusie WSIiZ w Kielnarowej k. Rzeszowa, będzie realizowana zarówno w trybie stacjonarnym jak i online.

Organizatorami cyklu konferencji są Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego (UG) oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ), która jest gospodarzem drugiej edycji. Ze strony WSIiZ partnerem medialnym jest kwartalnik Financial Internet Quaterly.

Konferencja im. prof. Jana Winieckiego jest nie tylko uhonorowaniem jego działalności naukowej i społecznej, ale również podtrzymaniem wartości klasycznego liberalizmu, które wyznawał – mówi prof. Elżbieta Adamowicz, Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak zaznacza: Konferencja zrzesza polskie środowisko naukowe i jest miejscem prezentacji nowych idei, wyników badań i wymiany poglądów .

Był człowiekiem wielkiego umysłu, z ciętym poczuciem humoru, zwłaszcza gdy chodziło o apologetów socjalizmu – wspomina prof. Leszek Balcerowicz i dodaje: Był także cenionym w Polsce i za granicą nauczycielem akademickim o bogatym dorobku naukowym i społecznikiem zaangażowanego w sprawy  publiczne. Był jednym z założycieli Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Na czerwcowej konferencji prezentowane będą najnowsze wyniki badań i analiz kilkunastu polskich ekonomistów. Na pierwszy dzień konferencji planowany jest ponadto wykład specjalny – prof. dra hab. Jerzego Hausnera pt.: „Polityka makroekonomiczna w erze pocovidowej” oraz sesja upamiętniająca prof. Jana Winieckiego (1938-2016).

Drugi dzień konferencji rozpocznie się sesją o  konsekwencjach gospodarczych wojny w Ukrainie. Panel z udziałem ekonomistów ukraińskich poprowadzi  prof. dr hab. Inż. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski i TEP). Kolejna sesja prowadzona przez prof. dr hab. Joannę Tyrowicz (UW i GRAPE/FAME) i komentowana przez Ludwika Koteckiego, będzie dotyczyła polityki pieniężnej i fiskalnej. Dr Wojciech Misiąg (WSIiZ, TBC) i dr hab. Monika Bąk (UG) poprowadzą i skomentują wyniki badań przedstawionych w sesji dotyczącej   globalizacji i wyzwań współczesnej gospodarki. Wydarzenie zakończy sesja o politykach publicznych, którą poprowadzi dr Krzysztof Błędowski (TEP) i dr hab. Robert Pater (WSIiZ).

Rejestracja na wydarzenie oraz szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej TEP.  

Plakat z programem konferencji