FIQ czyli Financial Internet Quarterly (dawniej „e-Finanse”) ogłasza nabór tekstów do kolejnych numerów kwartalnika.

FIQ to czasopismo naukowe wydawane co kwartał w formie elektronicznej od 2005 roku przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Głównym celem prezentowanych w nim publikacji jest upowszechnianie zagadnień z zakresu finansów, szczególnie nowych aspektów w tej dziedzinie, z uwzględnieniem finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz aspektów prawnych zarządzania finansowego.

Każdy publikowany artykuł zostaje opatrzony numerem DOI oraz ORCID, znajdującymi się bezpośrednio przy afiliacji autora.

Kwartalnik naukowy FIQ jest indeksowany przez międzynarodowe repozytoria czasopism naukowych. Ponadto wydawca FIQ współpracuje również z Sciendo (właściciel de Gruyter), co przyczynia się do osiągania coraz większych zasięgów podczas wyszukiwania artykułów tematycznych, a poprzez to – czytelników oraz cytowalności. Współpracujący z FIQ redaktorzy oraz recenzenci to międzynarodowe grono specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów.

Zachęcamy do publikacji. Teksty przyjmowane są w trybie ciągłym, wszelkie niezbędne informacje, w tym wytyczne redaktorskie, jak również aktualny numer i archiwalne wydania znajdują się pod adresem: https://www.finquarterly.com. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z mgr Małgorzatą Leśniowską-Gontarz – Sekretarzem FIQ pod adresem mailowym: mlesniowska@wsiz.edu.pl