Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii włącza się w ogólnoświatową edukacyjną akcję promującą wiedzę o mózgu i jego funkcjonowaniu. W tym roku w ramach Tygodnia Mózgu zamiast tradycyjnych wykładów i warsztatów ACROiP zaprasza przede wszystkim na projekcje filmowe i dyskusje.

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się prelekcja trzech filmów: „Aż do kości”, „Chce się żyć” oraz „Ojciec”, po których planowane są moderowane dyskusje dotyczące: zaburzeń odżywania, współczesnego podejście do osób neuroróżnorodnych oraz zagrożeń i wyzwań związanych ze spadkiem zdolności kognitywnych mózgu. Całość zainauguruje wykład mgr Urszuli Bindugi pt. „Burczy Ci w brzuchu, czy w głowie? Rola mózgu w kontroli apetytu”,

Program wydarzenia:

• 18.03.24 r. „Rola mózgu w kontroli apetytu: od normy po dysfunkcję”
9:00 – prelekcja mgr Urszuli Bindugi pt. „Burczy Ci w brzuchu, czy w głowie? Rola mózgu w kontroli apetytu”.
10:00 – pokaz filmu „Aż do kości” (reż. Marti Noxon) i dyskusja na temat zaburzeń odżywiania (moderatorka: dr Olga Kurek-Ochmańska).
• 21.03.24 r. „Zaburzenia neurorozowojowe, neuroatypowość, czy neuroróżnorodność: od prób wyleczenia po akceptację i budowanie systemu wsparcia”.
10:30 pokaz filmu „Chce się żyć” (reż. Maciej Pieprzyca) i dyskusja na temat współczesnego podejścia do osób neuroróżnorodnych (moderatorka: mgr Agata Ziemiakowicz).
• 23.03.24 r. „Za granicami pamięci: o demencji i innych zaburzeniach neurokognitywnych”.
11:45 pokaz filmu „Ojciec” (reż. Florian Zeller) i dyskusja na temat zagrożeń i wyzwań związanych ze starzeniem się i spadkiem zdolności kognitywnych (moderator: mgr Jan Gosztyła).

 

Program wydarzenia