„Ściślejsza współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami jest potrzebna, aby lepiej odpowiadać potrzebom rozwoju umiejętności miękkich młodych kandydatów do pracy w Europie” – wynika z raportu przygotowanego przez Konsorcjum ESSENCE. Opublikowane wyniki badań powstały na bazie opinii prawie 180-ciu przedstawicieli firm z 14 krajów europejskich.

Podjęte przez ESSeNCE działanie miało na celu ukazanie palety umiejętności miękkich wymaganych przez pracodawców, rodzaju umiejętności miękkich posiadanych przez pracowników oraz rodzaju szkoleń oferowanych przez pracodawców pracownikom w celu podniesienia ich umiejętności miękkich. Wyniki uzyskane w drodze pogłębionych wywiadów z przedstawicielami firm z całej Europie ujawniły kilka faktów dotyczących roli umiejętności miękkich na europejskich rynkach pracy.

Przeprowadzone badania napawają umiarkowanym optymizmem, bowiem pojawiło się wiele przykładów dobrych praktyk w obszarze rozwoju umiejętności miękkich wśród firm, instytucji edukacyjnych, a także poprzez szkolenia nieformalne. Jednak wyniki te wydają się kontrastować z informacjami zebranymi w drodze pogłębionych wywiadów z przedstawicielami firm. Jak pokazały te wywiady, znaczenie umiejętności miękkich jest dostrzegane i firmy uważają je za istotne dla własnego sukcesu, ale jednocześnie wkłada się niewielkie wysiłki w rozwój takich umiejętności wśród pracowników. Wydaje się raczej, że troska o rozwój kompetencji miękkich jest delegowana na tych, którzy najbardziej ich potrzebują, czyli na pracowników, którzy zmuszeni są do poszukiwania sposobów ciągłego podnoszenia kwalifikacji – wyjaśnia mgr Karolina Palimąka, uczestniczka projektu ESSeNCE .

Z badań wynika również, że w większości firm obserwacja osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub w miejscu pracy nadal pozostaje dominującą metodą oceny, czy dana osoba posiada odpowiednie umiejętności miękkie, czy też nie. W ramach prowadzonych badań znaleziono niewiele dowodów na przeprowadzanie specjalnych testów kompetencji w celu ustalenia rodzaju i poziomu umiejętności posiadanych przez pracowników. Co ważniejsze, instytucje odpowiedzialne za rozwój umiejętności miękkich, takie jak np. uniwersytety, wydają się jedynie stawiać na nieformalny rozwój tych umiejętności poprzez dodatkowe kursy, szkolenia czy warsztaty. Wskazuje to na rozbieżność między podażą a popytem na treści edukacyjne i szkoleniowe, które nie są specyficzne dla danego kraju, ale raczej są systemowe – dodaje mgr Karolina Palimąka.

Odpowiedzią na otrzymane wyniki badań będzie przygotowane wspólnych, interdyscyplinarnych kursów dotyczących budowania umiejętności miękkich i przedsiębiorczości wśród studentów. Już niebawem zostaną one udostępnione na stronie projektu.

Pełny raport (w języku angielskim) dostępny jest TUTAJ, natomiast w polskiej wersji językowej można przeczytać jedynie streszczenie najważniejszych zagadnień. 

Efekty ESSeNCE można śledzić na: stronie internetowej projektu, Facebooku oraz na YouTube.

Projekt ESSeNCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) – został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejszy materiał odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. Konsorcjum ESSENCE tworzą: University of Dubrovnik (Chorwacja), Italian Development Partners (Włochy), Institut De Haute Formation Aux Politiques Communautaires (Belgia), Stockholm School of Economics SEE Riga (Łotwa), Ikonomicheski Universitet Varna (Bułgaria) oraz Internet Web Solutions (Hiszpania).