Jak zwiększyć szanse na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez rozwój umiejętności miękkich? Jak opracować i wdrożyć, w tym celu, elastyczną ścieżkę uczenia się? – to pytania na które ma odpowiedzieć międzynarodowy projekt ESSENCE.

Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability” (ESSENCE) – to projekt w ramach którego przeprowadzone zostaną badania nad rolą umiejętności miękkich w stymulowaniu przedsiębiorczości i podnoszeniu szans na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych. W oparciu o wyniki wspomnianych badań opracowany zostanie zestaw narzędzi oraz treści szkoleniowych umożliwiających studentom rozwój w obszarze kompetencji miękkich i zawodowe usamodzielnienie się. Przygotowane materiały zostaną udostępnione – w siedmiu językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, hiszpańskim, łotewskim, polskim i włoskim – za pośrednictwem otwartej platformy zasobów edukacyjnych.

essence

Liderem projektu ESSENCE jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wraz z Instytutem Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. Inicjatywa jest realizowana w ramach konsorcjum, w partnerstwie z następującymi podmiotami: University of Dubrovnik (Chorwacja), Italian Development Partners IDP SAS Di Giancarlo Costantino (Włochy), Institut De Haute Formation Aux Politiques Communautaires (Belgia), Stockholm School of Economics SEE Riga (Łotwa), Ikonomicheski Universitet Varna (Bułgaria) oraz Internet Web Solutions (Hiszpania).

Dotychczas, w pierwszym kwartale 2021 roku, zrealizowaliśmy dwa spotkania online z partnerami i obecnie działamy przy zadaniu dotyczącym mapowania najbardziej pożądanych umiejętności miękkich wśród pracodawców w krajach partnerów projektu oraz UE” – informuje mgr Karolina Palimąka z Instytutu Badań i Analiz Finansowych.

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Bliższe informacje o projekcie dostępne są m.in. za pośrednictwem strony Instytutu Badań i Analiz Finansowych – TUTAJ.