Ekonomia będzie trzecim kierunkiem, na którym ruszą studia w ramach Elastycznego Systemu Kształcenia. Nowatorski system nauczania staje się prawdziwym przebojem! Nie ma się czemu dziwić.

Od października 2009 roku studenci Ekonomii będą zdobywać wiedzę o wiele wydajniej. Podobnie zresztą, jak ich koledzy na Informatyce i Europeistyce. WSIiZ jako pierwsza uczelnia w Polsce południowo-wschodniej będzie zmieniać system kształcenia. Sprawi on, że absolwent uczelni będzie jeszcze lepiej wykształcony i lepiej przystosowany do zawodu. O atutach tego postanowienia nikogo nie trzeba przekonywać.

– Elastyczny system kształcenia to odpowiedź WSIiZ na rosnące zapotrzebowanie studentów. Młodzi ludzie nie lubią, kiedy narzuca się im coś z zewnątrz… dzięki elastycznemu systemowi kształcenia będą wybierać sami – wyjaśnia dr Maciej Ulita, rzecznik prasowy WSIiZ.

Wszystkie przedmioty będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego student będzie miał możliwość wyboru przedmiotów. Zatem ponad 30% przedmiotów, uwzględniając swoje indywidualne predyspozycje, studenci kierunku Ekonomia będą mogli wybierać sami. Pozwoli im to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju. Absolwenci, wyposażeni w konkretne umiejętności, zgodne z ich zainteresowaniami, będą lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, studenci, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalizacji, będą mogli optymalnie rozwinąć swoje zdolności.

Warto zapoznać się z założeniami Elastycznego Systemu Studiowania oraz ofertą dla kandydatów na kierunek Ekonomia.