Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowała seminarium naukowe poświęcone branży lotniczej „Recent Developments in Transport Policy and Business”. Spotkanie organizowane jest drugi rok z rzędu, a zaproszeni goście – eksperci i praktycy z obszaru lotnictwa – mieli możliwość wymienić spostrzeżenia z obecnej sytuacji na rynku przewozów lotniczych oraz krytycznie przyjrzeć się stojącym przed nim wyzwaniom.

Pierwszym prelegentem seminarium był prof. Ulrich Desel, wieloletni wykładowca Uczelni i współtwórca elitarnej specjalności Aviation Management, którą można studiować na WSIiZ od 2010 roku. W swoim wystąpieniu profesor skupił się na przedstawieniu najbardziej aktualnych wyzwań stojących przed branżą lotniczą tj. m.in. na rozwoju europejskich grup lotniczych, skali odbudowy siatki połączeń po pandemii COVID, zdalnych wieżach kontroli lotu oraz problemach, z jakimi mierzą się obecnie producenci samolotów.

Jako drugi głos zabrał prof. Hansjochen Ehmer – międzynarodowy ekspert z obszaru Ekonomiki w Transporcie, Zrównoważonego Rozwoju oraz Etyki. Prof. Ehmer od wielu lat prowadzi zajęcia na specjalności Aviation Management na WSIiZ z przedmiotu Lotnictwo i Środowisko. Do seminarium dołączył zdalnie, co umożliwia doskonała infrastruktura informatyczna Uczelni. W swojej prezentacji skupił się na istotności Zielonego Ładu UE z perspektywy lotnictwa oraz na „Programie Net Zero 2050”. Starał się również opowiedzieć na pytanie – czy jest to wymóg etyczny czy przyczyna problemów etycznych?

Kolejną prezentację przedstawił  światowej sławy ekspert z obszaru Ekonomiki Transportu – prof. Christos Evangelinos. Kontrowersyjny temat „Efekt Bezużyteczności Ryanaira”, dał słuchaczom niepowtarzalną okazję do poznania tajników typowej pracy naukowej, od pomysłu i projektowania badań, poprzez wybór metodologii badań, zbierania i analizy danych, aż po prezentację rezultatów i konkluzje. Prof. Evangelinos dowiódł w swoich badaniach, że Ryanair, który jest największą linią lotniczą w Europie pod względem obsłużonych pasażerów, de facto traci każdego roku ponad 700 mln euro wyłącznie na swojej złej reputacji taniego przewoźnika z ubogą obsługą.

Seminarium zamknęło wystąpienie dra Sarpa Guneriego oraz Alirezy Hoghoughi Esfahani, studenta II roku specjalności Aviation Management. Panowie w swojej prezentacji skupili się na obecnych i planowanych rozwiązaniach w obszarze zrównoważonego rozwoju lotnictwa. W szczególności skupili się na nowoczesnych modelach samolotów, przyjaznej środowisku technologii „zielonych lotnisk” oraz sposobach redukcji emisji spalin i hałasu.

Każda prezentacja kończyła się bardzo gorącą dyskusją uczestników spotkania, co podkreśla istotność i potrzebę organizacji podobnych spotkań w przyszłości. Wśród słuchaczy zasiedli studenci Uczelni, dla których była to doskonała szansa na skonfrontowanie swojego poziomu wiedzy z ekspertami z branży i z pewnością motywacja do dalszej ciężkiej pracy.