Motto „Edukacja w czasach niepewności” przyświecało XIX Międzynarodowej Konferencji Hands-on Science, która odbyła się w dniach 25-29 lipca br. w Burgos (Hiszpania). Konferencja jest organizowana corocznie przez Hands-on Science Network, społeczność europejskich wykładowców i badaczy zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych w szkołach i na uniwersytetach.

Dr Iryna Berezovska, adiunkt w Katedrze Sztucznej Inteligencji WSIiZ, podczas tegorocznej konferencji wygłosiła dwa referaty: na temat wyzwań związanych z edukacją niesłyszących studentów oraz aktualnej sytuacji w systemie edukacji Ukrainy. Ostatnia prezentacja opierała się na doświadczeniach WSIiZ w integrowaniu ukraińskich studentów i wykładowców. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie uczestników konferencji, a cztery uniwersytety (Ateny, Azory, Vigo i Burgos) wyrażają chęć nawiązania partnerstwa z WSIiZ w ramach programu Erasmus+.