Przestronny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i nowoczesny – taki jest nowy Dziekanat Studiów Polskojęzycznych w Rzeszowie. Dziś odbyło się jego uroczyste otwarcie, podczas którego Rektor WSIiZ – dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ – oficjalnie podpisał protokół egzaminacyjny oraz przywitał zgromadzonych Studentów i Pracowników.

Dziekanat Studiów Polskojęzycznych od 8 czerwca 2022 r. usytuowany jest w jednym miejscu – w siedzibie Uczelni, przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie (pom. RA 26/27). Do tej pory Dziekanat mieścił się w dwóch lokalizacjach, odrębnych dla różnych kolegiów. Po analizach frekwencji zadecydowaliśmy o przeniesieniu dziekanatu z Kielnarowej do Rzeszowa. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie mieć dziekanat w jednym miejscu z dużą funkcjonalnością. Bardzo nam zależało, aby przestrzeń dziekanatowa była otwarta i przyjazna dla wszystkich studentów, również dla studentów z niepełnosprawnościami. Udało nam się pozyskać środki na przygotowanie tej przestrzeni w taki sposób, aby można było powiedzieć, że jest to miejsce przychylne do załatwiania studenckich spraw – podkreśla dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Rektor Uczelni.

Pomieszczenia Dziekanatu zostały wyremontowane, zyskały nową estetykę i funkcjonalność, ale przede wszystkim zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stworzono dwa stanowiska z pierwszeństwem dla takich osób oraz zakupiono specjalistyczne oprogramowania, sprzęt komputerowy, słuchawki, czy lupy. W imieniu Samorządu Studenckiego oraz całej Społeczności Studenckiej składam serdeczne podziękowania Władzom Uczelni, które zadbały o to, aby studenci mieli łatwiejszy dostęp do obsługi dziekanatowej. Wierzymy, że nowy Dziekanat będzie odwiedzany jeszcze częściej, a studenci będą czuli się w nim znacznie bardziej komfortowo. Doceniamy fakt, że odnowiony dziekanat jest bardziej przystosowany do obsługi studentów z niepełnosprawnościami. Po długim okresie pandemii i kontakcie wyłącznie wirtualnym miło będzie zobaczyć uśmiechnięte Panie z Dziekanatu na żywo – mówi Karolina Zawiślak, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSIiZ. 

Z kolei Kazimiera Krawczyk, Kierownik Dziekanatu Studiów Polskojęzycznych, zaznacza, że dzięki tej zmianie pracownicy dziekanatu zyskali nowoczesne i komfortowe miejsce do pracy. Życzę Studentom i Pracownikom zadowolenia z korzystania z pomieszczeń Dziekanatu Studiów Polskojęzycznych po metamorfozie, którą należy uznać za bardzo udaną – podkreśla Pani Kierownik.

Remont został zrealizowany w ramach projektu „Uczelnia bez barier”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Jego głównym celem było zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami, poprzez m.in.: dostosowanie do ich potrzeb istniejących narzędzi informatycznych oraz infrastruktury Uczelni.

Zobacz galerię zdjęć: