22 marca br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbył się Dzień Bezpieczeństwa w Transporcie i Ruchu Drogowym w ramach „Podkarpackich Dni Biznesu”. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie oraz WSIiZ.

Dzień Bezpieczeństwa w Transporcie i Ruchu Drogowym był przede wszystkim skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i absolwentów kierunków związanych z transportem i logistyką, a także osób zainteresowanych. W Klubie Akademickim IQ gdzie odbyło się wydarzenie gościło blisko 150 słuchaczy.

Przybyłych na wydarzenie ekspertów, prelegentów oraz słuchaczy powitał prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, który również pełnił rolę moderatora konferencji.

Pierwszy prelegent Piotr Bialic z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, opowiadał o bezpieczeństwie na drodze podczas jazdy, odwołując się do sytuacji z życia. Ponadto podczas swojego wystąpienia omówił zmiany w ustawie dotyczącej kierowców, które wejdą w życie 4 czerwca 2018 roku.

Następnie o kontroli transportu drogowego realizowanej na przejściach granicznych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej opowiadał ppłk SG Józef Burchała. – Istnieje szereg ustaw dających uprawnienia do dokonywania kontroli. Jednak Ustawa o transporcie lądowym z 2001 roku i jej art. 89, daje SG uprawnienia do kontroli realizacji przewozów międzynarodowych i krajowych. Funkcjonariusze mają prawo do dokonywania kontroli czasu pracy kierowców, posiadania odpowiednich zezwoleń, licencji, zaświadczeń wymaganych przy przewozie zarówno zwykłych towarów, jak i też specjalistycznych np. żywych zwierząt i materiałów niebezpiecznych – mówił ppłk SG Józef Burchała. Straż Graniczna została powołana 12 października 1990, a do jej głównych zadań należy: ochrona granic państwowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu, zapobieganie przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego.

Podkom. Paweł Grześ oraz podkom. Marcin Bojda z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wypowiadali się o bezpieczeństwie w transporcie i ruchu drogowym oraz o dokumentach, które są wymagane podczas wykonywania przewozu drogowego. – Wydział drogowy to nie tylko ludzie, którzy jeżdżą po drogach i ścigają sprawców wykroczeń. Którzy ewentualnie reagują na wszystkie nieprawidłowości związane z podróżowaniem samochodami po naszych drogach, ale również jest to działalność profilaktyczna. Realizujemy też różne działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego zarówno o charakterze ogólnopolskim, a także lokalnym – podkreśla podkom. Paweł Grześ.

Ciekawą częścią Dnia Bezpieczeństwa w Transporcie i Ruchu Drogowym były warsztaty pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, którzy zapoznali publiczność z pierwszą pomocą przedmedyczną od strony teorii, jak i praktyki.

Po tym warsztacie, wystąpił Wojciech Król, dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Lublinie. Ekspert opowiadał o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych oraz o działaniach, które podejmuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na rzecz jego poprawy. – Jako Oddział Terenowy w Lublinie, zajmujemy się bezpieczeństwem oraz innymi istotnymi rzeczami na terenach dwóch województw lubelskiego oraz podkarpackiego. Czyli praktycznie mamy pod nadzorem wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe, jak i niekolejowe – opowiadał Wojciech Król. – Z kolei celem działań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego na przejazdach, jest zmniejszenie liczby wypadków i ich skutków, zwiększenie świadomości użytkowników dróg odnośnie zagrożeń występujących na tych przejazdach. Współpracujemy i występujemy z pismami oraz inicjatywami do różnych ministerstw, organów i instytucji – podkreślił prelegent.

Reprezentant Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie – Piotr Malawko przemawiał na temat ergonomii urządzeń wspomagających prowadzenie pojazdu przez osoby niepełnosprawne w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy tym również wskazał statystyki, które pokazują, jak duża liczba osób niepełnosprawnych znajduje się w naszym społeczeństwie.

Daniel Pawłucki wypowiedział się nt. przewozu towarów niebezpiecznych w dobie zamachów terrorystycznych oraz przedstawił przykłady z różnych zakątków świata. O wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych w transporcie drogowym w opowiadała Agata Wanowicz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Natomiast na zakończenie wystąpiła Dorota Kijowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, która przedstawiła temat bezpieczenia społecznego.

Tematyka bezpieczeństwa zwłaszcza w ruchu drogowym i kolejowym jest obecnie jednym z głównych tematów na całym świecie. Warto zaznaczyć, że Unia Europejska zaproponowała wspólny cel w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, który polega na zmniejszeniu o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 roku.

Zobacz galerię z wydarzenia