Czy filozofia może nam pomóc w pokonaniu kryzysu klimatycznego? Owszem. A swój udział będzie w tym miała wykładowczyni Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na swoje badania jako jedyna z podkarpackich naukowców otrzymała w tym roku stypendium Komisji Fulbrighta.

Dr Magdalena Hoły-Łuczaj od lat zajmuje się etyką środowiskową, która jest filozoficzną podbudową dla działań proekologicznych. Tego obszaru dotyczy też jej najnowszy projekt, który zyskał uznanie Komisji Fullbrighta i pozwoli naukowczyni na 9-miesięczne badania na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Georgii (The University of Georgia) w USA, jednego z najważniejszych na świecie ośrodków zajmujących się filozofią środowiskową.

„W moich badaniach chcę pokazać, ze zmiana postrzegania rzeczy użytkowych, w tym też tych  codziennego użytku, z tego, co głównie szkodzi przyrodzie (zaśmieca ją, przyczynia się do zużycia zasobów naturalnych), na to, co warte naszej troski i przywiązania, może ograniczyć nadmierną konsumpcję i tym samym mieć długofalowo pozytywne skutki ekologiczne” – informuje dr Magdalena Hoły–Łuczaj.

Magdalena Hoły-Łuczaj jest absolwentką filozofii i filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku obroniła doktorat w Instytucie Filozofii UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesną filozofię, w szczególności problematykę antropologiczną, etyczną i ekofilozoficzną oraz dyskurs medialny i polityczny. Publikowała m.in. w Environmental Values”, „Ethics and the Environment”, „Ruchu Filozoficznym”, „Analizie i Egzystencji”, „Kwartalniku Filozoficznym”. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspiera ich obiecujące projekty. Drugi, ideowy: stara się wzmocnić przekonanie, że wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami.