Koniec roku 2019 nieuchronnie oznacza prezentacje ostatecznych efektów projektu „Zagraniczni uczeni w Polsce: motywacje, trajektorie życiowe oraz potencjał naukowy”, realizowanego przez pracowników naukowych Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej naszej Uczelni.

Tym razem, w dniach 22-23 listopada 2019 r., dr Iwona Leonowicz-Bukała oraz dr Olga Kurek-Ochmańska wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Identity and Identity Needs Among Culturally Diverse Communities of the Eastern EU Borderland”. Organizatorami kolejnej już konferencji w ramach cyklu „Borderlands International Conference” był Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Vilnus Giedymilan Technical University. Prelegentami konferencji byli badacze z Europy (m.in. Litwy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Finlandii) oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Referat dr Leonowicz-Bukały oraz dr Kurek-Ochmańskiej pt. „Creativity Transfer in the Borderlands: The Case of Commuting Professors” dotyczył transferu wiedzy i kreatywności na pograniczach w kontekście zagranicznych naukowców dojeżdżających do pracy na polskich uczelniach. W ramach szeroko zakrojonych badań obcokrajowców pracujących w polskiej nauce, badaczki zaobserwowały, iż część ze 100 badanych cudzoziemców nie zakorzenia się na stałe w polskim środowisku akademickim, gdyż do pracy w Polsce dojeżdża wiele razy w ciągu roku – czasami nawet codziennie. Temat ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia ewaluacji jednostek naukowych pod kątem umiędzynarodowienia nauki – okazuje się bowiem, że dojeżdżający akademicy skupiają się w Polsce głównie na dydaktyce, a ich głównym celem jest zasilenie domowego budżetu, nie zaś rozwijanie kariery naukowej.

Projekt „Zagraniczni uczeni w Polsce: motywacje, trajektorie życiowe oraz potencjał naukowy” został sfinansowany z Programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (0142/DLG/2017/10). W roku 2020 ukaże się książka pt. „Osiadłe ptaki. Urodzeni za granicą pracownicy polskich instytucji akademickich”, podsumowująca główne rezultaty badań. Jej autorami są Kamil Łuczaj (WSIiZ) i Olga Kurek-Ochmańska (WSIiZ) oraz Janusz Mucha (AGH w Krakowie) i Beata Bielska (UMK w Toruniu).