W dniu 4 kwietnia o godzinie 18.00 w gmachu Sejmu RP, w sali nr 101 odbędzie się debata nt. procesów geopolitycznych zachodzących w świecie, organizowana przez Posła Kukiz’15 Jacka Wilka i Klub Nowej Prawicy.

Program przewiduje wystąpienia Posła Jaceka Wilka, dr Jacka Bartosiaka, Wojciecha Jakóbika oraz referat pt. „Strategia w przywództwie z perspektywy geopolityki” dra Macieja Milczanowskiego, Dyrektora Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ w Rzeszowie oraz eksperta Fundacji Pułaskiego, zajmującego się problemami psychologii przywództwa, strategii i geopolityki.