Dr Magdalena Hoły-Łuczaj zagadnienia de-wzrostu omawiała na międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez International Association for Environmental Philosophy (IAEP). Gospodarzem wydarzenia był University of Alberta (Kanada).

Konferencja odbywała się w dniach 22-24 czerwca 2022 roku i miała formułę warsztatów online, w trakcie których prezentowano referaty i dyskutowano o przedstawianych wynikach badań. Dr Magdalena Hoły-Łuczaj w ramach swojego wystąpienia analizowała ramę teoretyczną dla problemu de-wzrostu (tytuł referatu: Is there a measure on Earth? Heidegger and the hermeneutical problems of degrowth).

Punktem wyjścia referatu dr Hoły-Łuczaj był problem akceptacji koncepcji de-wzrostu przez szersze grupy społeczne, zwłaszcza w obliczu aktualnych problemów ekonomicznych państw na całym świecie. Dr Hoły-Łuczaj zaproponowała, by próbować podejść do problemu ograniczania wzrostu nie tylko skupiając się na odrzuceniu PKB jako miernika stanu gospodarki życia społecznego, ale samej idei mierzenia. Odnosząc się do filozofii Martina Heideggera, dr Hoły-Łuczaj  zrekonstruowała problematyczność mierzenia jako czynności związanej z paradygmatem siły i władzy – jednych ludzi nad drugimi lub człowieka nad przyrodą.