Dr hab. Patrycja Longawa odniosła kolejny artystyczny sukces. Tym razem prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ ds. kierunku Projektowanie graficzne zwyciężyła w XII Międzynarodowym Triennale Ekoplakatu „The 4th Block”.

Międzynarodowe Triennale Plakatu Ekologicznego, Społecznego i Ekoedukacyjnego „4th Block” to jeden z najważniejszych konkursów plakatowych na świecie. Jego celem jest wspieranie idei społecznych i środowiskowych, podtrzymywanie zasad zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz bezpiecznej polityki środowiskowej poprzez sztukę i design.

Pierwsze miejsce w kategorii „Wyobraź sobie przyszłość na nowo” otrzymał plakat autorstwa dr hab. Patrycji Longawy. Serdecznie gratulujemy!

Plakat - na niebieskim tle globus, który ma formę białego gołębia ułożonego w okrąg

Pokój XII, dr hab. Patrycja Longawa

Od 1991 roku triennale co trzy lata gromadzi i prezentuje prace projektantów z ponad 50 krajów świata. Prace poruszają różne zagadnienia społeczne, środowiskowe i ekokulturowe. Za pomocą plakatów autorzy nie tylko wprowadzają widza w tematykę ekospołeczną, ale zachęcają do myślenia w tym kierunku. Plakaty, które trafiają do kolekcji Triennale „4th Blok” są podstawą wystaw i kampanii ekologicznych i społecznych, które stale odbywają się na Ukrainie i w innych krajach. Prace są motywatorami do walki o czystość środowiska, o rozwój alternatywnych źródeł energii i o wprowadzanie energooszczędnych technologii.

W tym roku myślą przewodnią konkursu było wyobrażenie sobie naszego człowieczeństwa na nowo, naszych relacji ze światem i ze sobą nawzajem – na tym skupiły się trzy nominacje: Wyobraź sobie przyszłość na nowo; Wyobraź sobie miejsce ludzkości w globalnym ekosystemie i Reimage Mariupol. Spośród zgłoszonych prac wielu projektantów, artystów i twórców międzynarodowe jury 12. edycji 4th Block Triennale wyłoniło zwycięzców, których poznaliśmy w 38. rocznicę tragicznych wydarzeń w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.