Zapraszamy do zapoznania się z pracą pt. „Unia równości. Między założeniami a rzeczywistością” autorstwa dr hab. Aleksandry Szczerby, prof. AJP, dr Anny Drabarz oraz dra hab. Marcina Szewczyka, prof. WSIiZ. Raport bierze pod lupę strategie wdrażania regulacji w zakresie równości i niedyskryminacji na terenie Unii Europejskiej przez aktualną kadencję Komisji Europejskiej. Publikacja powstała na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W raporcie skupiono się na następujących zagadnieniach: równouprawnienie płci, strategia na rzecz równości osób LGBTIQ, strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, działania przeciwko rasizmowi, unijne ramy strategiczne na rzecz równouprawnienia i włączenia społecznego i udziału Romów. W każdej z ww. kwestii przedstawiono dane dotyczące kilku lat wstecz,  przyszły kierunek działań (w tym działania już realizowane) oraz dane dla Polski wraz z rekomendacjami.

W Unii Europejskiej – platformie współpracy 27 państw o zróżnicowanej tożsamości konstytucyjnej i tradycji prawnej – równość i niedyskryminacja pełnią szczególną funkcję: spoiwa aksjologicznego, zapewniającego jedność projektu integracyjnego opartego na różnorodności – podkreślają we wstępie istotę założeń Unii równości autorzy publikacji.

Raport dostępny jest do pobrania bezpłatnie TUTAJ.