W dniach 24-28 lipca 2018 r. na Uniwersytecie w Kolonii w Niemczech odbyła się międzynarodowa konferencja 5th Global Conference on Economic Geography 2018 (GCEG 2018), w trakcie której dr Agata Gemzik-Salwach, adiunkt w Katedrze Finansów oraz dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, adiunkt w Katedrze Nauk o Administracji, wygłosiły referaty. Uniwersytet w Kolonii uchodzi za jeden z najlepszych ośrodków naukowych w Niemczech.

Uniwersytet w Kolonii powstał w 1388 r. i jest jedną z najstarszych wyższych uczelni w Europie i jedną z największych w Niemczech. W gronie jego absolwentów znajduje się wielu noblistów. Uniwersytet prowadzi w rankingach w kategorii szkół ekonomicznych oraz jest zaliczany do ścisłej czołówki w dziedzinie prawa.

Dr Agata Gemzik-Salwach oraz dr Katarzyna Kurzępa-Dedo wzięły udział w konferencji zorganizowanej na tym Uniwersytecie. Konferencja dotyczyła rozwiązań ekonomicznych, finansowych i prawnych stosowanych w różnych obszarach geograficznych. Dr Agata Gemzik-Salwach wygłosiła referat pt. „Impact of financialization on the economic growth of the regions of the countries – anattempt to measure the phenomenon”, a dr Katarzyna Kurzępa-Dedo – „The institutional frames underlying operations of shadow banking in Poland”.

Konferencja, w której wzięło udział ponad 700 osób, przyciągnęła naukowców z wielu najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich w Europie, jak np. University of Oxford w Wielkiej Brytanii, University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, Trinity College Dublin w Irlandii, University of Stavanger w Norwegii, University of Amsterdam w Holandii, University of Bern w Szwajcarii oraz przedstawicieli takich krajów jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Rosja, Brazylia, Meksyk, Chile czy Republika Południowej Afryki. Polskę poza naszą Uczelnią reprezentowali naukowcy z m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.