Jaki zawód wybrać? Skąd wiedzieć, czy będzie on strzałem w "dziesiątkę"? Co studiować, by mieć pewność znalezienia pracy w zawodzie? M.in. na te pytania padnie odpowiedź podczas debaty publicznej "Czas na plan.pl – decyduj o swojej przyszłości". Odbędzie się ona w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 27 maja 2009 roku o godzinie 13:00 w Sali Senatu (206).

– Debata publiczna poświęcona będzie tematyce świadomego planowania kariery zawodowej, wagi trafności wyboru przyszłościowych kierunków studiów, współdziałania rynku edukacji i pracy – wyjaśnia Agnieszka Kloc z Biura Karier WSIiZ, organizator debaty.

W debacie udział wezmą:

• Rektorzy Uczelni Wyższych z Rzeszowa
• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
• Podkarpacki Kurator Oświaty
• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
• Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
• Dyrektorzy szkół średnich
• Szkolni doradcy zawodowi
• Przedstawiciele Firm
• Przedstawiciele Biur Karier z Rzeszowa i Krakowa
• Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ
• Zespół ds. Badania Potrzeb WSIiZ
• Instytut Gospodarki WSIiZ
• Uczniowie szkół średnich
• Inni specjaliści

Program debaty:

– sytuacja na współczesnym rynku edukacji i pracy
– przyszłościowe kierunki studiów i zawody
– rola planowania kariery w rozwoju zawodowym
– przed jakimi dylematami stoją młodzi ludzie wybierający właściwy kierunek studiów, koncepcja uczenia się przez całe życie
– wskazanie najistotniejszych problemów w relacji pracodawca – pracownik
– w jaki sposób wspierać młodzież szkół średnich – rola doradców zawodowych, udział firm
w zwiększaniu kwalifikacji uczniów szkół średnich, itp.
– udział kampanii „czas na plan.pl – decyduj o swojej przyszłości” we wzmacnianiu świadomości społeczeństwa na temat bieżących problemów rynku pracy i edukacji
– plany rozwoju województwa podkarpackiego a rynek edukacji i pracy

Debata będzie prowadzona przez niezależnych moderatorów – dziennikarzy Polskiego Radia Rzeszów.

Kampania społeczna skierowana jest głównie do młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów, a co za tym idzie – przyszłej ścieżki kariery. Ma ona na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy współczesnego rynku pracy. Pomysłodawcą jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Kampania "czas na plan.pl – decyduj o swojej przyszłosci" ma na celu dotarcie do uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów, osób z wykształceniem średnim i wyższym, bezrobotnych oraz przekazanie istotnych kwestii związanych z problematyką rynku pracy, propagowanie informacji nt. właściwego planowania kariery zawodowej, w szczególnosci osób młodych, które stoją przed decyzją dotyczacą wyboru profilu kształcenia.

Kampania ma uświadomić uczniom i absolwentom szkół średnich wagę trafności wyboru przyszłościowych kierunków studiów oraz podkreślić istnienie problemu przedsiębiorstw ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, związanego bezpośrednio z niedostosowaniem umiejętności oraz kwalifikacji osób bezrobotnych, często młodych ludzi zaraz po studiach, do wymagań współczesnego rynku pracy. Kampania swym zasięgiem obejmie województwo podkarpackie.

Więcej informacji można uzyskać od pracowników Biura Karier WSIiZ oraz na stronie internetowej kampanii społecznej "Czas na plan.pl – decyduj o swojej przyszłości".