“Centrum Wdrożeniowo-Usługowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jako przykład skomercjalizowanej sieci laboratoriów akademickich” to temat webinarium, w trakcie którego Uliana Hoian opowie m.in. o ofercie szkoleniowej oraz zakresie usług wykonywanych przez Centrum.

W trakcie webinarium zostaną poruszone kwestie dotyczące:

  • Centrum Wdrożeniowo-Usługowego (CWU) – kosmetyki to nasza pasja.
  • Procesu projektowania kosmetyku oraz czynności pozwalających wprowadzić kosmetyk na rynek polski.
  • Zakresu wykonywanych usług.
  • Oferty badań in-vitro oraz in-vivo potwierdzających skuteczność surowców kosmetycznych oraz gotowych formulacji.
  • Oferty szkoleniowej skierowanej do odbiorcy profesjonalnego oraz powszechnego. 

Webinarium pt. “Centrum Wdrożeniowo-Usługowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jako przykład skomercjalizowanej sieci laboratoriów akademickich” odbędzie się 29 października o godz. 12:00. Udział w webinarze organizowanym przez Podkarpackie Centrum Innowacji jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez GetResponse.

Mgr Uliana Hoian jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, równocześnie pełni funkcję Asystenta Dyrektora Centrum Wdrożeniowo-Usługowego. W Centrum Wdrożeniowo-Usługowym zajmuje się projektowaniem oraz badaniem właściwości użytkowych produktów kosmetycznych, artykułów z zakresu chemii gospodarczej. W dorobku naukowym skupia się na badaniu właściwości substancji aktywnych biologicznie pochodzenia roślinnego na skórę.