2 czasopisma wydawane przez WSIiZ otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”. Programem objęto 565 czasopism z całego kraju. Maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów projektu wynosi do 120 000 zł.

Social Communication. Online Journal oraz Studia Humana (SH) to tytuły objęte finansowaniem w ramach programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych”. Przedmiotem programu „Rozwój czasopism naukowych” jest wsparcie polskich czasopism naukowych, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Logo Rozwój czasopism naukowych