Masz znajomych, z którymi dzielisz pasję do tworzenia gier i chcesz rozwijać się razem z nimi w tej dziedzinie? A może chcecie poznać specjalistów tworzących gry i zaczerpnąć od nich fachowych porad, aby Wasze projekty były coraz lepsze? Będzie to możliwe już wkrótce w ramach „Cyberiady” czyli Mistrzostw Projektowania Gier Komputerowych.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Projektowania Gier Komputerowych „Cyberiada” są organizowane w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029, a nadzór nad nimi prowadzi Minister Cyfryzacji. Celem „Cyberiady” jest wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne przy projektowaniu gier w trzech głównych obszarach: game design, game development oraz experience design. 

Każdy student biorący udział w Mistrzostwach będzie mógł uczestniczyć w serii darmowych szkoleń i konsultacji online, pozwalających rozwinąć kompetencje w zakresie programowania gier, projektowania mechanik oraz aspektów audiowizualnych. Dodatkowo uczestnicy otrzymają możliwość skonfrontowania umiejętności w ramach game-jamów, w których zmierzą się z najlepszymi studenckimi drużynami z Polski. Studenci poznają także twórców i twórczynie gier z renomowanych firm branży gamedev i będą mieć szansę na poznanie ich pracy “od kuchni”.

Jakie wymagania należy spełnić, by zgłosić się do „Cyberiady”?

Zespół musi być złożony z 8-9 osób (max. 6 mężczyzn) oraz od 1 do 3 nauczycieli akademickich, którzy zgodzą się pełnić rolę opiekunów. Zgłaszany projekt należy przypisać do jednej z trzech głównych kategorii gier oraz opisać pomysł na grę główną, nad którą zespół będzie pracował. Warunkiem zgłoszenia jest także nagranie filmiku prezentującego zespół.

Spośród wszystkich zgłoszeń jurorzy wybiorą 45 zespołów – do każdej z 5 Baz, będących miejscami realizacji Mistrzostw (Baza Żubra – Białystok, Baza Łuczniczki – Bydgoszcz, Baza Smoka – Kraków, Baza Czarta – Lublin, Baza Krasnala – Wrocław) przyjedzie po 9 drużyn, które wezmą udział w game-jamie decydującym o kwalifikacji do dalszej części projektu. Każda drużyna zakwalifikowana do Wypraw kwalifikacyjnych otrzyma gadżety i upominki o wartości 1000 zł (koszty noclegów, wyżywienia i dojazdów pokrywają organizatorzy).

Dziesięć najlepszych drużyn zawalczy w finałowym game-jam o dodatkową nagrodę dla twórców najlepszej gry mobilnej, a trzy najlepsze drużyny „Cyberiady” wezmą udział w ekskluzywnych warsztatach u jednego z największych producentów gier w Polsce – studia Ten Square Games. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 5 listopada 2021 r. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej: www.cyberiada.info.

W razie pytań, organizatorzy proszą o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@cyberiada.info.

Edycję Ogólnopolskich Mistrzostw Projektowania Gier Komputerowych „Cyberiada” w roku akademickim 2021/2022 prowadzi Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „TEATRIKON” we współpracy z Polskim Centrum Badania Gier, Centrum Badań Gier Wideo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetem Morskim w Gdyni, Ten Square Games S.A. oraz Reality Unit Sp. z o.o.