Jakimi metodami cyberprzestępcy próbują wykraść cenne dane? Czym jest wojna cybernetyczna? Jak walczyć z cyberprzestępcami i czy taka walka nie jest z góry przegrana? Między innymi o tym opowie w najbliższym wykładzie w ramach cyklu „Przybij piątkę nauce” dr inż. Mirosław Hajder, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Wykład pt. „Cyberbezpieczeństwo – największe wyzwanie informatyki. Od cyberprzestępczości do wojen cybernetycznych” przybliży słuchaczom różne możliwości działań cyberprzestępców. Jak twierdzi dr inż. Mirosław Hajder: Przestępczość to nieodłączny fragment naszej rzeczywistości. Z początkiem XXI w. ogromna część operacji finansowych przeniosła się do internetu, a wraz z nimi powędrowali tam przestępcy nazywani już cyberprzestępcami. Obszar ich działalności jest znacznie szerszy. Większość z nas zetknęła się z nią bezpośrednio.

Według danych z 2019 roku w Polsce średnie straty przedsiębiorstw, ponoszone w wyniku działań cyberprzestępców, szacuje się na 25 000 USD. Obserwowany jest również systematyczny wzrost strat ponoszonych przez osoby fizyczne w konsekwencji cyberprzestępczości. Przestępcy internetowi na swój celownik biorą nie tylko nasze dane i finanse, ale także sprawy państwowe. Jak przyznaje dr Hajder: Zarówno w Europie, jak i w USA odnotowano próby ingerencji w wybory parlamentarne lub prezydenckie. Co więcej, metody właściwe cyberprzestępcom są często wykorzystywane przez rządy państw do podporządkowywania sobie społeczeństw. 

Wykład będący częścią projektu „Przybij piątkę nauce” odbędzie się 16 lutego br. (środa) o godz. 18:00 na Facebooku WSIiZ oraz o godz. 19:00 na YouTube WSIiZ. 

Dr inż. Mirosław Hajder to doktor nauk technicznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół cyberbezpieczeństwa, sieci obliczeń brzegowych oraz systemów CAD/CAM/CAE. Zajmuje się również projektowaniem, budową, wdrażaniem oraz eksploatacją systemów informacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych. W tym zakresie prowadzi badania, ekspertyzy oraz doradztwo. Bierze czynny udział w wielu projektach informatycznych realizowanych na uczelni.

O projekcie „Przybij piątkę nauce”

W ramach projektu „Przybij piątkę nauce” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie bezpłatnie udostępnia materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu zrealizowanych wykładów i spotkań otwartych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w 3. środę każdego miesiąca do udziału w spotkaniach, które – mamy nadzieję – są znakomitym instrumentem dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauki.