W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się spotkanie wielokulturowe dotyczące buddyzmu we współczesnym świecie. Zagraniczny gość, Manfred Kessler – biznesmen, właściciel dwóch firm informatycznych i jednocześnie nauczający buddysta, mieszkający na co dzień w monachijskim ośrodku buddyzmu Diamentowej Drogi, tłumaczył i wyjaśniał w jaki sposób realizować nauki Buddy w realiach dzisiejszej Europy i świata. W przystępny i ciekawy sposób opowiadał o harmonii, szczęściu i samorealizacji drogą wschodniej filozofii.

Zebrani goście żywo reagowali, zadając wiele pytań, na które wykładowca odpowiadał z iście „buddyjskim” spokojem. W końcu dwugodzinnego wykładu, rozgorzała gorąca dyskusja na temat elementarnych pytań o pochodzenie człowieka, reinkarnację, miłość, prawdę i piękno.

Po piętnastominutowej przerwie, wyemitowany został film pt. „Buddyzm we współczesnym świecie”, który nakreślił zgromadzonym słuchaczom historię i ewolucję nauk buddyjskich począwszy od starożytności, aż po realia dzisiejszych zachodnich metropolii.

Autor filmu szukał odpowiedzi na pytanie o miejsce tybetańskiej spuścizny filozoficznej w zmieniającym się świecie, podróżując z kamerą po kontynentach, rozmawiając z ludźmi i obserwując otaczającą naturę.

Pomimo tego, że odpowiedź nie padła wprost, to długie i głośne oklaski po projekcji filmu oznaczały, iż spędzony wspólnie czas, udowodnił potrzebę organizowania debat kulturowych w naszej, regionalnej wspólnocie.