Graduacja we WSIiZ to prawdziwe święto dla Absolwentów Uczelni. Wyjątkowa oprawa, togi absolwenckie, birety, przemówienia, gratulacje, pamiątkowa sesja fotograficzna, toast, poczęstunek  – to tylko niektóre elementy tej wyjątkowej uroczystości.

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci!

Zapraszamy do świętowania razem z nami uzyskania przez Państwa dyplomu inżyniera, licencjata lub magistra Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gratulujemy tegorocznym Absolwentom kierunków I stopnia: Informatyka, Logistyka, Filologia oraz II stopnia: Fizjoterapia.

Uroczystość ukończenia studiów dla Absolwentów studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich (na ścieżkach polskojęzycznych) odbędzie się w Auli KM8 w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej w dniu 19 listopada 2022r. (tj. sobota). Na godzinę 10.00 zaplanowana jest graduacja dla absolwentów studiów I stopnia, natomiast na godzinę 14.00 zapraszamy absolwentów studiów II stopnia i studiów jednolitych magisterskich. Do zobaczenia!

Podczas oficjalnej części spotkania Władze Uczelni i Kolegiów wręczą Absolwentom dyplomy i listy gratulacyjne. W czasie Graduacji wyróżnieni zostaną Absolwenci z najlepszymi wynikami, wśród uczestników uroczystości rozlosowane zostaną nagrody, zaplanowana jest także pamiątkowa sesja fotograficzna. Do udziału w uroczystości zachęcamy także Rodziny i Przyjaciół naszych Absolwentów. Po części oficjalnej zapraszamy na wspólny toast i poczęstunek przygotowany przez Klub Absolwenta.


Informacje organizacyjne:
– W przypadku wyczerpania limitu miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia formularzy.
UWAGA: Podczas uroczystości ukończenia studiów wręczane zostaną okolicznościowe listy gratulacyjne , pamiątkowe birety. Osoby, które chcą odebrać dyplom z rąk Władz Uczelni, proszone są o zabranie dyplomu na uroczystość. Dyplomy można odebrać w Dziekanatach.

Zapraszamy tegorocznych Absolwentów WSIiZ do członkostwa w Klubie Absolwenta WSIiZ. W celu uzyskania tego statusu wystarczy zarejestrować się w serwisie www.absolwent.wsiz.pl. Członkostwo w Klubie Absolwenta WSIiZ jest bezpłatne i gwarantuje wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Przynależność do Klubu Absolwenta pozwoli nam na utrzymanie wzajemnego kontaktu i bieżące informowanie o ważnych wydarzeniach organizowanych przez naszą Uczelnię.