Beta Academics odbyła się w drugi dzień konferencji InternetBeta i przyciągnęła liczną widownię, również przedstawicieli świata poza naukowego i studentów. Inicjatorem wydarzenia była Prorektor WSIiZ prof. Agata Jurkowska-Gomułka, a za organizację odpowiadali: prof. Andrzej Adamski oraz dr Iwona Leonowicz-Bukała, pracownicy i dydaktycy uczelni.

Od samego początku Beta Acdemics cieszyła się sporym zainteresowaniem, co świadczy o tym, że ludzie na co dzień zajmujący się mediami, komunikacją i Internetem czują potrzebę łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Zatem, jakie są początki tej inicjatywy? 

Chcieliśmy zaprezentować wyniki swoich badań, ale też zobaczyć, co w naszej działce robią inni, zaprosiliśmy więc naukowców z innych ośrodków. Zainteresowanie nas satysfakcjonuje, nie mieliśmy żadnego problemu ze skompletowaniem programu, wystąpiło w sumie 14 prelegentów. Przez cały dzień udział w panelu wzięło kilkadziesiąt osób, co też było dla nas sporym zaskoczeniem, że ludzie z branży interesowali się naszymi referatami. Przyszli także studenci. Z pewnością będziemy kontynuować ten projekt i za rok zorganizujemy drugą edycję – podsumowała dr Iwona Leonowicz-Bukała, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Panel naukowy otworzyła Prorektor WSIiZ ds. Nauki, prof. Agata Jurkowska-Gomułka: – W imieniu własnym i władz uczelni chciałabym powitać na pierwszej edycji BetaAcademics. Pierwszy raz, ale już mamy swoją historię, więc dobrze, że w 2019 roku udało się nam ten pomysł urzeczywistnić. Mam nadzieję, że ta kameralna atmosfera zmotywuje Państwa do aktywnych dyskusji, refleksji oraz podjęcia dialogu.

Jako pierwszy, głos zabrał prof. Tomasz Goban-Klas, autorytet dla wszystkich naukowców z zakresu nauk o mediach. Algorytm rządzi światem – tak Profesor rozpoczął swoje wystąpienie. Stwierdził, że algorytmy zabierają nam swobodę wyboru, jednak bez nich nie byłoby komputera, VR czy mediów społecznościowych. Dlatego pojawia się problem – gdzie jest ta granica pomiędzy korzyściami i zagrożeniami?

Następnie głos zabrała dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska z Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła swoje badania na temat FOMO marketingu (Fear of Missing Out) oraz jego wpływu na aktywność marek w sieci. FOMOwicze, czyli osoby uzależnione od aktywnego pokazywania swojego życia w Internecie, mogą zostać wykorzystane przez firmy jako główne wsparcie ich kampanii promocyjnych. Czy wywoływanie strachu u swoich odbiorców jest zgodne z etyką? Właśnie ten problem podejmuje prelegentka ze swoim zespołem.

Sztuczna inteligencja – możliwości czy zagrożenie? Ten kontrowersyjny temat poruszyła dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, również wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas prezentacji jej wniosków powstało pytanie, czy możemy skutecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję na wszystkich etapach tworzenia i realizacji koncepcji marketingowej oraz czy w takiej sytuacji zostaje miejsce na podejmowanie decyzji przez człowieka?

Jak masowe badania internetu zwiększają przejrzystość cyberprzestrzeni? – ten temat poruszył dr Marek Robak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Okazuje się, że w tej kwestii istotna jest automatyzacja. W naukach o mediach kluczowe jest precyzyjne zbieranie danych. Jednak nie sposób zajmować się tym przez 24h na dobę. Naukowcy również mają życie prywatne. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nowe technologie, które pozwalają na automatyczne gromadzenie danych.

Na panelu naukowym swoje badanie przedstawiła również dr Iwona Leonowicz-Bukała, jedna z organizatorów BetaAcademics. Wystąpienie dotyczyło wykorzystywania mediów społecznościowych przez studentów ukraińskich w kontekście podejmowania decyzji emigracyjnych. Według jej wniosków czasami można nie zauważyć, jak informacja umieszczona w Internecie staje się pewnym bodźcem, który decyduje np. o podjęciu nauki w Polsce. Studenci-obcokrajowcy stwierdzili, że Internet w dzisiejszych czasach zamienia znajomych i rodzinę, którzy kiedyś byli najważniejszym elementem i podstawą dla podjęcia decyzji o emigracji do innego kraju. 

Następnie głos zabrał dr Piotr Łuczuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedstawił on bardzo aktualny temat cyberbezpieczeństwa i pokazał go na podstawie  niedawnych wydarzeń – Brexit, Surkov Leaks oraz Faceapp. Dla typowego użytkownika Internetu ściągnięcie aplikacji wydaje się prostą i bezpieczną rzeczą. Jednak czy zastanawiamy się nad tym, jaką informację wysyłamy do osób trzecich? Przykład aplikacji Faceapp pokazuje, że w ciągu dwóch tygodni miliony użytkowników nie zastanawiając się nad konsekwencjami robiło sobie selfie, tym samym przekazując swoje dane personalne do kompletnie nieznanej firmy. Czy będziemy się potem dziwić, że armia trolli skorzysta z naszych zdjęć? Czy w dzisiejszych czasach wiemy, gdzie jest granica udostępniania prywatności? 

Czy naprawdę mediatyzacja dotknęła wszystkie sfery naszego życia? Religijność zmediatyzowana – od wykorzystania nowych mediów w życiu duchowym po religijne wspólnoty wirtualne – taki tytuł nosiła prezentacja badań prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Adamskiego i dr Barbary Przywary. Jak twierdzą badacze, tworzy się zupełnie nowy sposób odbioru religii – tzw. mix popularnych koncepcji, religijny new age, który powoduje wzrost narcyzmu i pychy w komunikacji. Następny etap ich badań: czy jest możliwość funkcjonowania społeczności religijnej online?

Dostęp do prawdziwej informacji i faktów jest ograniczony, bo media tworzą mapę poznawczą świata, a odbiorcy reagują dokładnie na ten „wymyślony” świat, a nie rzeczywistość. Do takiego wniosku doszła dr Zofia Sawicka z WSIiZ, prezentując swój referat pt. “Filter bubble” po polsku. Oprócz istotności algorytmów i mediów społecznościowych, prelegentka stwierdziła, że w przypadku Polski istnieje tendencja do “sięgania po media nie dlatego żeby dowiedzieć się o informacji, ale tylko po to, aby potwierdzić, że nasze poglądy są poprawne”. Takie podejście ogranicza racjonalne myślenie i tworzy tzw. “Bubble” informacyjny.

Panel naukowy zamknął mgr Mikołaj Birek, który zbadał temat gier komputerowych jako totalnych dzieł sztuki. Jego referat poruszył zagadnienie totalności w kontekście gier komputerowych, które, reprezentując dziedzinę popularnej rozrywki, zbliżają się do spełnienia idei totalnego dzieła sztuki – Gesamtkunstwerk. 

Również wśród prelegentów można było zobaczyć: dr Mariusza Pisarskiego, który swoje wystąpienie skoncentrował wokół historii hashtagu i jego wykorzystania w social mediach; dr hab. Małgorzatę Koszembar-Wiklik z Politechniki Śląskiej oraz temat popularyzacji nauki i dydaktyki w mediach społecznościowych; mgr Małgorzatę Gosek z WSIiZ, która zbadała problem rozwoju procesu mediatyzacji dla edukacji na podstawie szkół województwa małopolskiego; oraz mgr Sylwię Przybyło z WSIiZ i perspektywy crowd-learning jako nowej możliwości doskonalenia zawodowego w zmediatyzowanym świecie.

Tekst: Nataliia Filimoniuk, Ewa Kuźniar/ intro.media

Foto: Blue Cherry Studio