Wzajemne wsparcie, wspólne programy naukowo – badawcze oraz staże dla studentów: w tych obszarach Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą podejmować aktywną działalność. List intencyjny dotyczący współpracy obydwu jednostek podpisali Rektor WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek oraz Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski (absolwent kierunku: Informatyka i Ekonometria na WSIiZ). Szczegóły wspólnych projektów zostaną doprecyzowane w kolejnych miesiącach.

Podpisanie umowy WSIiZ i ARiMR