W Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSIiZ znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce i po raz kolejny otrzymało Srebrną Odznakę Jakości.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSIiZ z oddziałami dwujęzycznymi w tegorocznym Rankingu Perspektyw zajęło 416 miejsce w Polsce i 19 miejsce w województwie podkarpackim.

Kapituła Rankingu brała pod uwagę dane z 1256 liceów ogólnokształcących z całej Polski. Szkoły oceniane były na podstawie trzech kryteriów: wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników matury z przedmiotów dodatkowych oraz sukcesów w olimpiadach, w tym osiągnięć w konkursach międzynarodowych. Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty czwarty.