W poniedziałek 17 czerwca 2013 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisana została umowa współpracy między grupą Santander, do której należy Bank Zachodni WBK, a Konsorcjum Akademickim, tworzonym przez WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu oraz WSE w Krakowie.

Współpraca pomiędzy Konsorcjum Akademickim a grupą Santander polegać będzie na realizacji projektu „Akademia Przedsiębiorczego Studenta Santander”. Głównym celem tej inicjatywy jest stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej oraz aktywizacja zawodowa studentów na rzecz zatrudnienia.

 

Projekt łączy w sobie siedem działań:
1. Organizacja konkursów na biznes plan oraz preinkubacja najlepszych pomysłów w celu przygotowania do założenia biznesu.
2. Opracowanie programów wsparcia studentów realizujących prace dyplomowe nt. Banku Zachodniego WBK.
3. Organizacja szkół letnich mających na celu kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych – warsztaty biznesowe.
4. Organizacja staży dotowanych dla studentów.
5. Organizacja wykładów otwartych i debat nt. przedsiębiorczości.
6. Organizacja szkoleń z wykorzystaniem wybranych modułów systemu ERP firmy SAP.
7. Organizacja konkursów na prace dyplomowe mogące stanowić podstawę nowego biznesu albo nadające się do komercjalizacji w inny sposób.

 

Umowę o współpracy podpisał Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej BZ WBK, Pan Krzysztof Nieć oraz Rektor WSIiZ, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek.

 

Podczas uroczystości podpisania umowy w WSIiZ byli także obecni Pan Andrzej Komórek – Dyrektor Bankowości Oddziałowej – Region Rzeszów i Pan Wojciech Wyrzykowski – Starszy Doradca Bankowości Korporacyjnej z BZ WBK.