Doświadczenie zawodowe w kraju, do którego nie dotarł jeszcze nikt z Twoich znajomych? Przygoda w jednym z tak egzotycznych krajów jak: Malezja, Indie, Chiny czy Brazylia? A wszystko to w zasięgu ręki? Dzięki organizacji AIESEC jest to bardziej realne niż kiedykolwiek! Wybierać można spośród 100 krajów świata niezależnie od kierunku studiów czy zainteresowań.

Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstaje nowy Komitet Lokalny AIESEC – największej na świecie organizacji studenckiej. Studenci mogą dołączyć do organizacji by rozwijać swoje umiejętności i wyjechać na praktykę.

AIESEC oferuje cztery rodzaje praktyk dla różnorodnych studentów i absolwentów na okres od 6 tygodni do 18 miesięcy: menedżerskie, techniczne, edukacyjne i wolontariat. Praktyki menedżerskie, techniczne i edukacyjne są płatne ze strony firmy. W przypadku wolontariatu organizacja w większości przypadków zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, czasem kieszonkowe. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach, korporacjach, organizacjach rządowych i pozarządowych.
Absolwenci do 2 lat po ukończeniu studiów i do 30 roku życia, również mogą skorzystać z możliwości, jakie oferuje organizacja. Skierowane do nich praktyki zawierają również oferty pracy po zakończeniu praktyki. Każdy członek organizacji może odbyć 2 lub więcej praktyk o łącznej długości nie przekraczającej 36 miesięcy. W czasie praktyki, przed lub po istnieje możliwość wzięcia udziału lub prowadzenia własnego projektu, brania udziału w konferencjach zarówno jako uczestnik jak i trener czy zarządzania organizacją na poziomie lokalnym, narodowym lub międzynarodowym.

Więcej informacji o AIESEC Polska oddział lokalny Rzeszów znaleźć można na www.rzeszow.aiesec.pl. Można też pisać na adres: aiesec.rzeszow@gmail.com

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca ponad 32 000 członków. Działa w 107 krajach, na ok. 1100 uniwersytetach. Organizacja umożliwia odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. Każdy dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.