Nakładem wydawnictwa Difin oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (koedycja) ukazała się wieloautorska monografia pt. "Administracja a strategie i polityki publiczne" pod red. prof. nadzw. dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, Prorektor ds. Nauki WSIiZ.


Wieloautorska monografia pt.

Książka dotyka niezwykle istotnego zagadnienia roli i zadań administracji w kształtowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz w zakresie planowania strategicznego. Polityka publiczna funkcjonuje co prawda jako odrębna dziedzina naukowa, jednak instrumenty wdrażania polityk publicznych mają w dużej mierze charakter prawny lub quasi-prawny, co uzasadnia podjęcie analiz polityk publicznych także z perspektywy prawa administracyjnego i nauk o administracji.
Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ oraz innych ośrodków naukowych (m.in. UAM w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie).

Treści prezentowane w książce podzielone są na trzy części: I. "Ramy definicyjne i prawne programowania i wdrażania polityk publicznych", II. "Polityki publiczne w wymiarze horyzontalnym i sektorowym", III. "Polityki publiczne w wymiarze lokalnym".

Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ oraz innych ośrodków naukowych (m.in. UAM w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie).

Zachęcamy do lektury!

Zapoznaj się z opisem książki