Referat „Inflacja w Polsce. Przyczyny, dynamika oraz narzędzia służące jej ograniczaniu” wśród 40 najlepszych podczas Akademii EKF organizowanej w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego. Jego autorką jest Pani Anetta Bała, studentka II stopnia na kierunku Zarządzanie we WSIiZ oraz asystentka w Katedrze Przedsiębiorczości.

Akademia EKF jest projektem realizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, zrzeszającym wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy. Jest to cykliczne przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku powstałe z inicjatywy Pana Mateusza Morawieckiego, wówczas Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Celem głównym projektu jest motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań. Istotnym elementem jest również zachęcenie studentów do zabrania głosu w debacie o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską i Europą.

Pani Anetta Bała podczas tego wydarzenia zaprezentowała esej, który zostanie opublikowany w pokonferencyjnej książce pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie”. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Akademii EFC było przygotowanie eseju na jeden spośród tematów podanych przez organizatorów. Wybrałam temat dedykowany inflacji, a mój esej został wyróżniony i znalazł się wśród 40 najlepszych – informuje Anetta Bała.

Europejski Kongres Finansowy odbywał się w Sopocie w terminie od 6 do 8 czerwca br. Udział w  tym wydarzeniu był dla mnie bardzo ważny z perspektywy pracy dydaktycznej i naukowej na uczelni. Nie tylko mogłam spotkać i poznać światowych liderów z branży finansowej, ale też poznać ich poglądy na prezentowane w trakcie Akademii tematy. Spotkania z Bartoszem Ciołkowskim -dyrektorem generalnym Master Card Europe na Polskę, Czechy i Słowację, oraz Łukaszem Buczko – liderem branży usług finansowych w Google, a także innymi wpływowymi osobami z branży finansowej były inspiracją dla zgłębiania tych zagadnień w ramach mojej pracy i dzielenia się uzyskaną wiedzą ze studentami. Uczestnictwo w tym wydarzeniu było dla mnie źródłem nie tyko cennej wiedzy, ale i inspiracji do pracy naukowej. Akademia rozbudziła we mnie chęć dalszej nauki i zgłębiania zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości oraz rozwoju w tych kierunkach – mówi Bała.