Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie zaprasza wszystkich studentów studiów dziennych w Polsce do udziału w badaniu dotyczącym uwarunkowań zachowań informacyjnych i postaw wobec pandemii COVID-19.

Badanie jest realizowane w ramach współpracy 40 ośrodków badawczych z całego świata. W badaniu wzięło już udział ponad 26 000 studentów z innych krajów. Liczymy, że także w Polsce znajdzie się duża grupa studentów, którzy wypełnią kwestionariusz ankiety.

Kwestionariusz zawiera pytania o korzystanie z informacji dotyczących pandemii COVID-19 w Internecie, o postawy i zachowania zdrowotne, obawy dotyczące przyszłości oraz podstawowe informacje społeczno-demograficzne. Udział w badaniu jest anonimowy. Wypełnienie kwestionariusza ankiety nie powinno zająć więcej niż 15-20 minut.

Aby wziąć udział w badaniu, kliknij na link: https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/415189/newtest/Y/lang/pl