3 października 2018 roku o godzinie 11.00 w Auli KM8 Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Część oficjalną rozpocznie przemówienie JM Rektora dra Wergiliusza Gołąbka.

W trakcie uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki będzie miała miejsce immatrykulacja studentów I roku ścieżek polsko i angielskojęzycznych a także uczestników Seminarium Doktoranckiego.

Kolejnym punktem programu będzie wręczenie dyplomu doktorskiego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Wręczone zostaną również liczne wyróżnienia oraz statuetki „Laur honorowy WSIiZ 2018”, przyznane przedstawicielom środowisk społeczno-gospodarczych w podziękowaniu za wsparcie przy realizacji celów statutowych uczelni i działań WSIiZ na rzecz naszego regionu.

W trakcie uroczystości inauguracyjnej ogłoszone zostaną nazwiska laureatów konkursu im. prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową, zdradzimy również kto zwyciężył w plebiscycie „Student Roku WSIiZ 2018

O godzinie 12.30 zaproszeni goście będą mogli posłuchać wykładu pod hasłem „Jakich mediów publicznych potrzebują Polacy”, który wygłosi profesor Uniwersytetu Warszawskiego, medioznawca i politolog, prof. dr hab. Janusz W. Adamowski.