22. uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 odbyła się 4 października w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie-Kielnarowej. Przedstawiciele braci studenckiej ze wszystkich wydziałów uczelni złożyli ślubowanie w obecności dyplomatów, naukowców, ludzi kultury, biznesu, polityków, wykładowców oraz studentów starszych roczników. W czasie uroczystości, po raz pierwszy w historii, wręczone zostały dyplomy doktorskie.

Uroczystą Inaugurację otworzył dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który przywitał licznie zgromadzonych gości, pracowników, kadrę naukowo-dydaktyczną oraz absolwentów i studentów uczelni. Rektor wygłosił przemówienie oraz przybliżył najważniejsze informacje nt. rzeszowskiej WSIiZ [ZOBACZ FILM].

22. Inauguracja Roku Akademickiego we WSIiZ
(foto: Piotr Kordyś )

– Intelektualizacja natury zakłada, że człowiek uruchomi rozum, stawia pytania, docieka na wszelkie sposoby, chcąc dotrzeć prawdy istnienia i próbuje, m.in. odpowiedzieć na pytanie Leibniza: „Dlaczego istniej raczej coś, niż nic?” – powiedział Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

WSIiZ odnotowała ponad 20% wzrost chętnych na studia. Dodatkowo czwarty rok z rzędu silnie rośnie liczba osób zainteresowanych studiami anglojęzycznymi, w stosunku do roku ubiegłego ich liczba wzrosła o ponad 50%. WSIiZ kolejny rok notuje silny spadek studentów rekrutowanych z Ukrainy.

 
 
 

Intelektualizacja natury zakłada, że człowiek uruchomi rozum, stawia pytania, docieka na wszelkie sposoby, chcąc dotrzeć prawdy istnienia i próbuje, m.in. odpowiedzieć na pytanie Leibniza: „Dlaczego istniej raczej coś, niż nic?”

Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

– W roku akademickim 2017/2018 studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpocznie wraz ze słuchaczami podyplomowymi ponad 6000 studentów, w tym 1 750 studentów obcokrajowców z ponad 30 krajów świata. W ramach oferty polsko i anglojęzycznej, studenci kształcić się będą na 16 kierunkach studiów. Uczelnia prowadzi także kształcenie na seminarium doktoranckim z nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach – podkreślił Rektor Gołąbek.

Uczelnia w ciągu ostatnich 3 lat, zainwestowała w bazę laboratoryjną ponad 21 mln zł, z czego 2/3 stanowiły środki własne. WSIiZ w latach 2015-2017 zrealizował projekty na łączną kwotę ponad 15 mln zł – Sięgając po środki UE mamy na uwadze nie tylko rozwój uczelni, wsparcie studiujących u nas studentów, ale również rozwój regionu – zaznaczył dr Gołąbek.

Następnie zaprezentowano film przedstawiający dokonania WSIiZ w minionym roku akademickim. Wspomniano w nim m.in. o uruchomieniu nowych kierunków studiów, jak np. General Aviation czy Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, a także o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce na uczelni. WSIiZ to jedna z najlepszych niepublicznych szkół wyższych w kraju. Do czołówki zaliczana jest m.in. w globalnym rankingu uniwersytetów U-Multirank czy prestiżowym rankingu uczelni wyższych magazynu Perspektywy. WSIiZ uzyskała również wyjątkowy złoty certyfikat „Uczelnia Liderów” w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.

Ceremonię Immatrykulacji poprowadził dr Andrzej Rozmus, prorektor WSIiZ ds. nauczania. Podczas uroczystości studenci pierwszego roku odebrali z rąk władz uczelni swoje legitymacje.

Po Gaudeamus w wykonaniu uczelnianego chóru „Vox Coelestis”, rektor WSIiZ oficjalnie rozpoczął rok akademicki 2017/2018.

Kolejnym momentem była historyczna pierwsza inauguracja promocji doktorskich.

– Szanowni państwo, to dla mnie wielka radość poprowadzić dzisiejszą uroczystość promocji doktorskich. Jest to ważny i podniosły moment w historii naszej uczelni. Wszyscy Państwo będziecie świadkami radości promowanych, wzruszenia ich najbliższych i satysfakcji promotorów. Oto, bowiem rodzina akademicka powiększa się o kolejnych członków – powiedział dr Wergiliusz Gołąbek, rektor WSIiZ.

Pierwszymi doktorami, którzy uzyskali ten tytuł na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ, byli Zofia Sawicka oraz Marian Miszczuk.

Nie zapomniano o sukcesach naukowców oraz studentów WSIiZ.

Studenci i absolwenci WSIiZ w roku akademickim 2016/2017 mogli pochwalić się licznymi sukcesami, do których można zaliczyć m.in. wysokie lokaty w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach czy przyznanie pięciu prestiżowych stypendiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, co było drugim wynikiem w kraju wśród uczelni niepublicznych.

Studentom, którzy w poprzednim roku akademickim wyróżniali się swoją wyjątkową aktywnością i osiągnięciami wręczono specjalne nagrody, które zostały przyznane w ramach Plebiscytu Student Roku 2017. Laureatem w kategorii Innowator został Dominik Ciurko, zaś w kategorii Naukowiec Karolina Palimąka, a specjalne wyróżnienie otrzymali Uliana Hoian oraz Jakub Tobiasz. Student Damian Moskwa otrzymał nagrodę w kategorii Społecznik, Diana Dubenska w kategorii Artysta, oraz Kinga Bednarz w kategorii Lider, a Paweł Ciupak w kategorii WSIiZTAK-owiec WSIiZ na TAK.

Fundatorem nagród w Plebiscycie Student Roku 2017 był Bank Zachodni WBK. Nagrody studentom wręczył Rafał Denge, Menedżer Placówek Santander Universidades. Plebiscyt Student Roku jest konkursem środowiska akademickiego WSIiZ, adresowanym do studentów wszystkich kierunków, form i stopni kształcenia. Celem Plebiscytu jest promowanie i nagradzanie studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którzy w roku akademickim wyróżnili się poprzez swoją wyjątkową aktywność oraz osiągnięcia na tle pozostałych studentów naszej uczelni. Organizatorem Plebiscytu jest Samorząd Studencki WSIiZ.

Od początku istnienia uczelnia stawia na rozwój naukowy pracowników. Na przestrzeni 21 lat funkcjonowania WSIiZ może cieszyć się blisko 90 doktoratami oraz 20 obronionymi habilitacjami. W minionym roku tytuł doktora habilitowanego otrzymała Anna Siewierska-Chmaj, a czterech pracowników uzyskało tytuł doktora tj. Zofia Sawicka, Natalia Białek, Joanna Podgórska oraz Ewa Wolska-Liśkiewicz.

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. Pułapka średniego rozwoju wygłosił dr hab. Tomasz Mickiewicz, prof. nadzw., wykładowca WSIiZ, jeden z najczęściej cytowanych polskich ekonomistów na świecie. [ZOBACZ FILM]

W oficjalnej części uroczystości we WSIiZ wzięło udział ponad 300 osób, ponadto z okazji rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego uczelnia otrzymała kilkadziesiąt gratulacji od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także ludzi świata nauki i biznesu.

Zobacz galerię fotografii z wydarzenia

Filmowy skrót uroczystości