„Życie jako świadectwo. Życie jako teatr” – profesor Józef Szajna we wspomnieniach przyjaciół. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego o wybitnym Artyście rozmawiać będą jego rzeszowscy przyjaciele.

Jak prof. Józef Szajna postrzegał Rzeszów oraz jak on sam zapisał się we wspomnieniach przyjaciół z rodzinnego miasta? Na ile ważna w ostatnich latach życia Profesora była praca ze studentami podczas zajęć w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i i jak dziś opowiadać o sztuce Szajny młodemu pokoleniu? Między innymi te zagadnienia zostaną poruszone w czasie spotkania, które w Klubie Akademickim IQ poprowadzi dr Łukasz Błąd. Rozmowę z gośćmi uzupełnią projekcje wybranych materiałów archiwalnych.

Swoimi wspomnieniami i refleksjami o prof. Józefie Szajnie i jego twórczości podzielą się:
Helena Maria Grad – historyk sztuki, współpracowniczka prof. Józefa Szajny
Jerzy Fąfara – pisarz i publicysta
Mieczysław Janowski – były Prezydent Miasta Rzeszowa
Adam Szajna – bratanek prof. Józefa Szajny

Spotkanie wspomnieniowe odbędzie się 20 kwietnia 2022 roku w Klubie Akademickim IQ o godz. 18:00. Partnerem wydarzenia jest Miasto Rzeszów, spotkanie wpisuje się w rzeszowskie obchody 100. rocznicy urodzin profesora Józefa Szajny.

Wspomnienia, zdjęcia i filmy związane z prof. Józefem Szajną znajdziesz na naszej specjalnej stronie:
STULECIE URODZIN JÓZEFA SZAJNY

Szajna plakat z datą i miejscem spotkania