Dwa lata temu odszedł od nas Profesor Jerzy Chłopecki – wybitny socjolog i politolog, ale przede wszystkim błyskotliwy, serdeczny, pełen ciepła oraz ironicznego humoru człowiek wielkiego umysłu o nietuzinkowej osobowości. Dla wielu pracowników i studentów naszej uczelni był prawdziwym mistrzem i mentorem.

Profesor Jerzy Chłopecki przez wiele lat piastował stanowisko Prorektora do spraw Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kierował Katedrą Nauk Społecznych i sprawował nadzór merytoryczny nad projektami naukowymi WSIiZ. Wniósł trudny do przecenienia wkład wkład w naukowy i kadrowy rozwój Uczelni. Prowadził wykłady m.in. z socjologii ogólnej, socjologii mediów i socjologii polityki.

Wielką pasją Profesora było dziennikarstwo. Pełnił funkcję redaktora naczelnego kilku ogólnopolskich czasopism. Był cenionym publicystą, autorem licznych książek (m.in. „Rewolucja i postęp”, „Czas, świadomość, historia. Uwarunkowania potocznej świadomości czasu”, „Przestrzeń polityczna Polski. Konflikt i zmiana”, „Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania”) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych czy rozdziałów w monografiach. Jako promotor i recenzent szeregu prac doktorskich i habilitacyjnych wychował wielu młodych pracowników nauki. Za swoje dokonania Profesor został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wielką pasją Profesora były konie i muzyka. Lubił jazdę na nartach i grę w tenisa. W pamięci Wspólnoty Akademickiej WSIiZ pozostanie jako wybitna osobowość o wnikliwym, krytycznym i otwartym umyśle, jako człowiek pełen energii i życzliwości.

W pierwszą rocznicę śmierci imieniem Profesora Jerzego Chłopeckiego nazwana została aula WSIiZ (w budynku głównym), w której znajduje się tablica upamiętniająca życie i działalność Profesora. Premierę miał też film dokumentalny poświęcony Profesorowi pt. „Czas panuje nad nami”.

Film dokumentalny o Profesorze Jerzym Chłopeckim