25 stycznia 2012 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej odbyło się seminarium „Nowoczesne technologie – współpraca biznesu z nauką”. Poza korzyściami wynikającymi ze współpracy pomiędzy światem nauki a biznesu, rozmawiano o możliwościach pozyskiwania kapitału na nowoczesne przedsięwzięcia. Organizatorem spotkania był Enterprise Europe Network.

– Nie jest to typowa konferencja z długimi naukowymi referatami, a bardziej wymiana ofert pomiędzy przedsiębiorcami i uczelnią, oraz pomiędzy samymi przedsiębiorcami. Mamy nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu zrodzą się konkretne przedsięwzięcia i koncepcje na wspólne projekty – podkreślała dr Marta Czyżewska, starsza konsultantka w projekcie Enterprise Europe Network, rozpoczynając seminarium.

Przedsiębiorcom szczególnie zależy na możliwości korzystania z nowoczesnej infrastruktury naszej uczelni oraz znalezieniu wykwalifikowanej kadry, szczególnie certyfikowanych specjalistów z branży IT.

– Przedsiębiorca od uczelni potrzebuje wsparcia badawczo-rozwojowego, dostępu do infrastruktury szczególnie specjalistycznych laboratoriów oraz wykwalifikowanej kadry, nie tylko z obszaru IT, ale również marketingu – mówi Mateusz Zych z Fabryki e-biznesu.

Na spotkaniu poruszono także kwestię niskiej innowacyjności Polaków, która oprócz niedorozwiniętej infrastruktura oraz zbyt dużego obciążenia administracyjnego jest jedną z przeszkód do dalszego rozwoju.

– Jeśli chodzi o innowacyjność, to jesteśmy dopiero na 23. miejscu w Europie. Ta pozycja ciągle się poprawia choć do liderów brakuje nam jeszcze sporo. Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom oraz lepszej współpracy nauki z biznesem będzie się to zmieniało – mówi dr inż. Władysław Czajka, dyrektor Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości.

Podczas seminarium swoją ofertę skierowaną do świata biznesu zaprezentowały jednostki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania m.in. Centrum Usług Informatycznych, Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji, Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych, Instytut Badań i Analiz Finansowych, Instytut Gospodarki, Instytut Informatyki Biomedycznej oraz Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej.

Sieć Enterprise Europe Network powstała w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Pozwala rozwijać potencjał oraz zdolności innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększając ich konkurencyjność na wspólnym rynku.

Zobacz materiał filmowy z wydarzenia

Tekst: Sylwia Mazur
Zdjęcia: Adam Janusz