Jak dużą rolę odgrywa polityka spójności? W jakich regionach można najbardziej odczuć jej oddziaływanie? Jakie założenia finansowe zostały przyjęte w ramach wieloletniego budżetu? – Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct (PIE ED) – Rzeszów działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza na debatę dotyczącą polityki spójności.

Polityka spójności to polityka, która w całej Europie przyczyniła się do realizacji tysięcy projektów realizowanych ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Rolą polityki spójności jest zmniejszanie dysproporcji między regionami i przeciwdziałanie zacofaniu regionów. Obecnie kluczową rolę odgrywa spójność gospodarcza i społeczna.

Rok 2021 jest pierwszy rokiem obowiązywania nowych, siedmioletnich ram finansowych, w których choć polityka spójności straciła na znaczeniu, to dalej jest kluczowa jeśli chodzi o niwelowanie nierówności. W debacie zostaną również poruszone tematy dotyczące Funduszu Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Zielonego Ładu, który staje się wiodącym motywem wydatkowania unijnych środków” – mówi Sylwia K. Mazur, Kierownik Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Rzeszów

W debacie udział wezmą dr Anna Lewandowska z Katedry Zarządzania WSIiZ, Piotr M. Kaczyński z Team Europe oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Grzegorz Karpiuk z Biura Projektów WSIiZ. Debatę poprowadzi Dominik Łazarz – ekspert PIE ED-Rzeszów oraz PIE ED-Gdańsk.

Debata pt. “Polityka spójności” odbędzie się on-line, 28.04.2021r. o godz. 15:30. Będzie można ją śledzić na profilu PIE ED-Rzeszów.

debata - Polityka spójności