Spotkania z Władzami oraz Studentami wypełniły wizytę Pana Bekzata Sabituly – Konsula Republiki Kazachstanu w Polsce, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Spotkania z Konsulem odbyły się 5 i 6 maja 2022 r.

Wizyta Konsula Bekzata Sabituly we WSIiZ rozpoczęła się od spotkania z Rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dr. Wergiliuszem Gołąbkiem. Konsul omówił z Władzami WSIiZ aktualną współpracę i plany na przyszłość oraz podziękował za opiekę nad kazachskimi studentami. Sabituly podkreślił, że we WSIiZ studenci zawsze otrzymują pomoc, gdy jej potrzebują. Drugiego dnia wizyty Konsul spotkał się ze studentami z Kazachstanu w auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego. Podczas spotkania nasz gość porównał Rzeszów z kazachskim miastem Ałmaty, które również jest bardzo studenckie. W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie społeczne, jedności studentów oraz bezpieczeństwa w regionie.  

Konsul Bekazt Sabituly od momentu objęcia swojej funkcji jest w stałym kontakcie z Rektorem WSIiZ oraz pracownikami Działu Rekrutacji Studentów ze Wschodu. Ścisła współpraca pomiędzy naszą uczelnią a Ambasadą Kazachstanu w Polsce jest bardzo ważna w aspekcie adaptacji studentów z Kazachstanu, pomocy im w nagłych przypadkach oraz w udzielaniu konsultacji poprzez Konsulat dla swoich obywateli. Bardzo doceniamy tę współpracę oraz dziękujemy Konsulowi za wspólne spotkanie – mówi Mykola Voronin, Zastępca Kierownika Działu Rekrutacji Studentów ze Wschodu.