W najnowszym numerze Financial Internet Quarterly dostępne są artykuły nawiązujące m. in. do tematyki finansów cyfrowych, kryptowalut, a także dotykające obszaru sektora rolnego, bankowego, czy szkolnictwa wyższego.

Interesującym dopełnieniem numeru jest artykuł o systemie wczesnego ostrzegania przed niedoskonałościami rynku (Early Warning System) oraz publikacja poruszająca zagadnienie równowagi między życiem prywatnym a pracą, wśród przedsiębiorczych kobiet (na przykładzie południowo-zachodniej Nigerii).

Financial Internet Quarterly (FIQ) to anglojęzyczne czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. Jego redakcję tworzą pracownicy uczelni oraz międzynarodowe grono naukowców reprezentujących uznane ośrodki naukowe. Tematyka tekstów publikowanych na łamach kwartalnika skupia się na zagadnieniach obejmujących: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, ubezpieczenia, bankowość, rachunkowość, rynki kapitałowe oraz prawne aspekty zarządzania finansami.

Nowy numer Financial Internet Quarterly dostępny jest TUTAJ.

FIQ