Zapraszamy naszych absolwentów do wzięcia udziału w II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej. Konkurs organizuje Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Prace można zgłaszać do 1 października br.

Celem II edycji Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską jest zachęcenie studentów kierunków humanistycznych i społecznych do obserwacji i analiz życia gospodarczego w ujęciu historycznym. Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny konkursu zachęci studentów i młodych adeptów polskich uczelni do rozwijania zainteresowań zagadnieniami z zakresu historii pieniądza i bankowości, dziejów gospodarczo-społecznych i myśli ekonomicznej – mówi Monika Mularz-Dobrowolska z Okręgowego Oddziału NBP w Rzeszowie.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na polskich uczelniach w terminie między 1.01.2021 r. a 31.12.2021 r. Nagroda główna dla zwycięzcy wynosi 15 000 zł. Przewidziano też nagrody o łącznej wartości 10 000 zł za drugą i trzecią najlepiej ocenioną pracę oraz dodatkowo 5 000 zł dla maksymalnie dwóch prac wyróżnionych. Najlepsze prace wybierze Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Prace konkursowe można przesyłać do 1 października 2022 roku. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz zgłoszenia pracy magisterskiej znajdują się na stronie internetowej Centrum Pieniądza NBP