Rada Naukowa Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w dniu 16 czerwca 2021 roku nadała księdzu Tomaszowi Bierzyńskiemu stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Ks. Dr Tomasz Bierzyński otrzymał stopień naukowy za pracę pt. Odpowiedzialność jako pojęcie kluczowe w oficjalnym nauczaniu Kościoła katolickiego na temat edukacji medialnej. Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, a recenzentami: dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. KA, oraz dr hab. Jarosław P. Woźniak.

Obrona doktorska przeprowadzona została w pełnym trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.  Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ, a praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Obecnie TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się 25 września 2021 roku.