Pięć interesujących specjalności, dobre perspektywy pracy, prawdziwie międzynarodowy klimat studiów – m.in. to czeka na wszystkich kandydatów na studia, którzy wybiorą Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Polskie firmy są coraz bardziej aktywne na arenie międzynarodowej, zagraniczni inwestorzy już od dawna postrzegają Polskę jako atrakcyjną lokalizację swoich inwestycji, a polskie samorządy i organizacje pozarządowe coraz śmielej nawiązują kontakty międzynarodowe, korzystając również w tym celu z funduszy europejskich. Wzmacnianie pozycji naszego kraju w globalizującym się świecie wymaga odpowiednio przygotowanych kadr: ludzi otwartych, rozumiejących procesy dziejące się w światowej gospodarce i polityce, chcących poznawać inne kultury i działać środowisku międzynarodowym. Niezbędną do tego wiedzę i kompetencje można uzyskać podejmując studia właśnie o takim właśnie profilu – mówi Grzegorz Karpiuk, Kierownik Biura Projektów WSIiZ w Rzeszowie.

Jak widać z pracą po ukończeniu Stosunków międzynarodowych problemów nie będzie. Ale to nie jedyny atut tego kierunku.

Niewątpliwą zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność, dzięki której podczas studiów studenci zdobędą wiedzę nie tylko z zakresu nauk ekonomicznych, ale i społecznych, prawnych oraz politycznych. Wszystko to, umożliwi im poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej – studia na tym kierunku są przeznaczone dla osób ambitnych i ciekawych świata.

Wiedząc jak istotna jest znajomość języków we współczesnych stosunkach społecznych czy gospodarczych, WSIiZ na studiach stacjonarnych, umożliwia naukę dwóch języków obcych (wiodący j. angielski oraz drugi do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. chiński), dzięki czemu studenci zwiększą swoje kompetencje na międzynarodowym rynku pracy.

Jakie specjalności można wybrać na kierunku? Jakich przedmiotów studenci będą się uczyć? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.