Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje jako jedyna uczelnia w regionie. To niezwykle wszechstronny kierunek.

Z racji oferowanych specjalności, kierunek ten polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi. To też interesująca propozycja dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

– Dla studentów czekają tu miłe niespodzianki: obozy szkoleniowe, specjalistyczne kursy i możliwość brania udziału w różnych inicjatywach. Obecnie pełnię obowiązki starosty, ale przede wszystkim jestem członkiem koła naukowego działającego przy Centrum Studiów nad Terroryzmem, przez co mam okazje uczestniczyć w warsztatach, seminariach, badaniach, poznawać elementy taktyki i narzędzia walki z tym zagrożeniem. Uczelnia daje duże możliwości, życzliwość wykładowców natomiast sprawia, że studia w WSIiZ są ogromną przyjemnością, a poprzez innowacyjne podejście w dydaktyce pozwalają już w trakcie studiów zdobywać cenne doświadczenie zawodowe – mówi Paweł Skoczowski, student II roku.

Dzięki studiom na tym kierunku studenci przyswajają wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również interesujące zajęcia szkoleniowe w zakresie walki wręcz, walki z użyciem narzędzi, a także wyszkolenia strzeleckiego.

– Niewątpliwie terroryzm stał się jednym z głównych zagrożeń dla cywilizacji w XXI wieku. Po ataku na WTC w Nowym Jorku i inne cele 11 września 2001 roku, pojęcie globalnego terroryzmu na stałe weszło do naszego słownika. Świat stanął przed potrzebą wspólnej walki z tym zjawiskiem. Utworzono wspólną koalicję antyterrorystyczną oraz szereg instytucji rządowych i naukowo-badawczych, które włączyły się do walki z terroryzmem. Również i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania utworzono Centrum Studiów nad Terroryzmem, które zamierza czynnie uczestniczyć w zapobieganiu aktom terroru. Centrum poprzez organizowanie szeregu spotkań, wykładów i szkoleń prowadzonych przez osoby specjalizujące się w tematyce terroryzmu, ekspertów ze świata polityki i nauki, osób związanych ze służbami mundurowymi pragnie dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy, uświadamiać o zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, szkolić z zakresu zapobiegania tego typu niebezpieczeństwom, a także wywoływać dyskusję na tematy dotyczące zagrożeń asymetrycznych współczesnego świata – wyjaśnia gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk, Dyrektor Centrum Studiów nad Terroryzmem.

Jakie specjalności można wybrać na kierunku? Jakich przedmiotów studenci będą się uczyć? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.