Aleksandra Niemiec, studentka pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku Projektowanie graficzne, została wyróżniona podczas dwóch konferencji naukowych – XI Edycji Konferencji „Badania Naukowe z Perspektyw Studenta” zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz V Uczelnianego Seminarium Marketingowego Marketing Box na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Studentka przedstawiła prezentacje dotyczące komunikacji wizualnej. 

Aleksandra Niemiec zajęła I miejsce podczas XI Edycji Konferencji „Badania Naukowe z Perspektyw Studenta”, która odbyła się 15 grudnia 2022 roku w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studentka przedstawiła prezentację pt. „How does marketing communication affect brand image? Analysis on the example of the Play mobile network”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Liderzy Biznesu. 

Ponadto Aleksandra Niemiec wystąpiła podczas V Uczelnianego Semianrium Marketingowego Marketing Box na Wydziale Zarządzania Politechnki Rzeszowskiej. Wydarzenie odbyło się 19 grudnia 2022 i zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Komunikacji Marketingowej Brief. Studentka wygłosiła referat pt. „Video w budowaniu marki eksperta”. 

Prezentacje powstały w ramach zajęć laboratoryjnych, ćwiczeniowych konwersatoryjnych i wykładowych prowadzonych przez dra Krzysztofa Gronia